Skip Navigation LinksGemensamma för utbildningen > Utbildning som inte leder till examen
Utbildning som inte leder till examen

Rapporterna om utbildning som inte leder till examen kan användas för att granska antalet utbildningar som erbjudits samt antalet undervisningstimmar och deltagare. Utbildningarna har grupperats enligt typ av utbildning, och det huvudsakliga innehållet eller målet har klassificerats enligt utbildningsförvaltningens tillämpning för vuxenutbildning i klassificeringen av utbildningsområdena.

Hux-utbildning - Uppdaterande rapporter

Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) infördes 1.8.2022. Hux-utbildningen är avsedd för personer som saknar examen på andra stadiet, och som av olika orsaker har behov av handledande utbildning.

Rapporten innehåller information som uppdateras en gång i månaden om studerande inom Hux-utbildning. Uppgifterna uppdateras i datalagret Koski, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och till vilket utbildningsarrangörerna producerar information. Utbildningsarrangörerna kan också uppdatera uppgifter för tidigare år.

Studerande inom Hux-utbildning (statistikmånad)
Studerande inom Hux-utbildning (situationen 20.9)
Studerande inom Hux-utbildning enligt nationalitet (statistikmånad)
Studerande inom Hux-utbildning enligt modersmål (statistikmånad)

Antal utbildningar och deltagare i utbildningarna

Antal utbildningar och deltagare i utbildningar enligt statistikår. Med utbildning avses en självständig kurs, utbildning, ett utbildningsprogram som består av flera kursavsnitt eller en studielinje vid en folkhögskola. Med antal deltagare avses så kallade bruttostuderande, dvs. att en och samma person kan ha deltagit i en eller flera kurser.

​​​​​Läroanstalt​styp

Undervisningstimmar

Antal undervisningstimmar i utbildning som inte leder till en examen enligt statistikår.

Typ av utbildning
Utbildningsområde

Utbildningar som ordnats som fritt bildningsarbete och antal deltagare i utbildningen

Utbildningar som ordnats som fritt bildningsarbete och antal deltagare i utbildningen enligt statistikår. Rapporten har avgränsats till enbart andelen utbildning som ordnats som fritt bildningsarbete av helheten utbildning som inte leder till en examen.

Läroanstaltstyp

​​

Antal undervisningstimmar i utbildning som inte leder till en examen

 

Analysrapport

​Utvidgat datainnehåll för analyser.

​​​Undervisning​stimmar​​​