Skip Navigation LinksUtbildningsförvaltningens statistiktjänst > Befolknings-, utbildnings- och yrkesstruktur

Befolknings-, utbildnings- och yrkesstruktur

Uppgifterna om befolknings-, utbildnings- och yrkesstrukturen används bland annat för uppföljning av befolkningens utbildningsnivå och som grund för prognostiseringen av arbetskrafts- och utbildningsbehoven. Deltagandet i utbildningen kan granskas genom studerandenas socioekonomiska bakgrund.

Syftet med prognostiseringen är att producera information om utbildningens kvantitativa behov som grundar sig på långsiktiga sysselsättningsprognoser. Med hjälp av rapporterna som beskriver befolkningens utbildningsstruktur kan man följa upp hur befolkningens utbildningsnivå utvecklas.

Med hjälp av rapporterna om den socioekonomiska bakgrunden granskas den socioekonomiska bakgrunden bland studerandena inom yrkesutbildningen, gymnasieutbildningen och utbildningen på högre nivå enligt föräldrarnas utbildningsnivå, inkomstnivå och socioekonomiska ställning.

Statistiken grundar sig på uppgifter och register som har sammanställts av Statistikcentralen.