Skip Navigation LinksUtbildningsförvaltningens statistiktjänst > Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller tjänsten Vipunen och sammanställdes den 11 augusti 2020. Tillgängligheten i denna digitala tjänst har utvärderats av Kehitysvammaliitto genom en extern utvärderare den 31 oktober 2018.

Vipunen är utbildningsförvaltningens statistiktjänst, som undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen gemensamt ansvarar för. 

Utbildningsstyrelsen strävar efter att trygga tillgängligheten i Vipunen.fi i enlighet med den nationella lagstiftning som antagits för att verkställa EU-parlamentets och -rådets direktiv EU 2016/2102. Denna tillgänglighetsredogörelse gäller webbtjänsten Vipunen.fi, som publicerades 2013. Enligt artikel 12 i direktivet ska webbsidan uppnå nivå AA i kriterierna WCAG 2.1 senast den 23 september 2020.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller kritiska tillgänglighetskrav.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna)

Möjlig att uppfatta

Otillgängligt och bristfälligt innehåll

Möjligt att uppfatta Vipunen-tjänstens portal

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • 1.3.1 Information och relationer
 • 1.3.2 Meningsfull ordning
 • 1.3.3 Sensoriska kännetecken
 • 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • 1.4.4 Förändring av textstorlek
 • 1.4.10 Responsivitet
 • 1.4.11 Kontrast som inte rör text
 • 1.4.12 Textavstånd

Orsak till försummelse

De observerade tillgänglighetsbristerna anknyter till programmet Excel-services och Power BI som används i tjänsten Vipunen

Hanterbar

Otillgängligt och bristfälligt innehåll

Hanterbarhet av Vipunen-tjänstens portal

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 2.1.1 Tangentbord
 • 2.1.2 Ingen tangentbordsfälla
 • 2.4.1 Hoppa över återkommande innehåll
 • 2.4.2 Sidans titel
 • 2.4.3 Fokusordning
 • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • 2.4.5 Flera olika sätt
 • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter
 • 2.4.7 Synligt fokus
 • 2.5.3 Etikett i namnet

Orsak till försummelse

De observerade tillgänglighetsbristerna anknyter till programmet Excel-services och Power BI som används i tjänsten Vipunen

Begriplig

Otillgängligt och bristfälligt innehåll

Vipunen-portalens begriplighet

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 3.1.1 Sidans språk
 • 3.1.2 Språk för del av sida
 • 3.2.4 Konsekvent identifiering

Orsak till försummelse

De observerade tillgänglighetsbristerna anknyter till programmet Excel-services och Power BI som används i tjänsten Vipunen

Robust

Otillgängligt och bristfälligt innehåll

Vipunen-tjänstens robusthet

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 4.1.2 Namn, roll, värde
 • 4.1.3 Statusmeddelanden

Orsak till försummelse

De observerade tillgänglighetsbristerna anknyter till programmet Excel-services och Power BI som används i tjänsten Vipunen

Otillgängligt och bristfälligt innehåll

Excel- och Power BI-rapporterna i Vipunen uppfyller dessvärre inte tillgänglighetskraven helt och hållet på grund av funktionerna i programproducentens applikationer. Vi strävar efter att förbättra tillgängligheten i dessa rapporter när utvecklingen av programproducentens applikationer tillåter.

Om du behöver Excel- eller PowerBI-statistik om en viss rapport i tillgängligt format ber vi dig kontakta oss per e-post på saavutettavuus@vipunen.fi. Vi utreder från fall till fall huruvida de erfordrade uppgifterna kan produceras i ett alternativt, tillgängligt format.

Noterade du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Du kan lämna feeedback om tillgängligheten i tjänsten Vipunen.fi via e-post på saavutettavuus@vipunen.fi.

Feedbacken går till de kontaktpersoner på utbildningsförvaltningen som ansvarar för tjänsten och de tekniska producenterna av tjänsten.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, lämna först feedback till oss, det vill säga administratören. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte alls får svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns noggranna anvisningar om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi/
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000