Skip Navigation LinksVipunen.fi > Utbildningsförvaltningens statistiktjänst

Utbildningsförvaltningens statistiktjänst

Vipunen är utbildningsförvaltningens statistiktjänst. Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen svarar gemensamt för dess innehåll.

Statistiken grundar sig på Statistikcentralens, undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens uppgifter och register. I tjänsten finner du statistik- och indikatoruppgifter för utbildningen inom olika sektorer och placeringen efter utbildningen, forskning som har bedrivits vid högskolorna samt befolkningens utbildningsstruktur och studerandenas socioekonomiska bakgrund.

Vipunens innehåll indelas i följande sektorer

Gemensamma för utbildningen
Småbarnspedagogik
Förskoleundervisning och grundläggande utbildning
Gymnasieutbildning
Yrkesutbildning
Yrkeshögskoleutbildning
Universitetsutbildning
Högskoleutbildning och FoU-verksamhet
Fritt bildningsarbete
Befolknings-, utbildnings- och yrkesstruktur
​​​​Prognostisering