Användarvillkor

​​​​Statistikuppgifter

​Vipunens uppgifter har licensierats enligt den offentliga förvaltningens rekommendationer med licensen Creative Commons Erkännande 4.0.

​​​​Programkod

Uppgifterna i Vipunen utnyttjar utbildningsförvaltningens gemensamma informationsplattform, vars programkod har publicerats öppet i GitHub-tjänsten med MIT-licens.

Hänvisningsanvisningar

Vipunen – utbildningsförvaltningens statistiktjänst: Rapportens namn. Informationskälla. Åtkomstsätt: Rapportens webbadress [Hänvisat datum]

Till exempel:
Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst: Tidigare utbildning hos universitetens nya studerande. Informationskälla: Utbildningsförvaltningens och Statistikcentralens informationstjänstsavtals material 2.10. Åtkomstsätt: (länk) [Hänvisat 15.3.2018]

Obs. Rapportens informationskälla finns i rapportförklaringen.