Ekonomi

​​​​De gemensamma ekonomirapporterna för utbildningen kan användas för att granska uppgifter om utbildningskostnaderna. Uppgifter finns för statistikåren 2001–2015.

Kostnader för den statsandelsfinansierade utbildningen enligt utgiftsslag

Kostnader för den statsandelsfinansierade utbildningen enligt utgiftsslag.
Funktion och sektor

Sektor och funktion
Sektor och typ av ägare
Sektor och utbildningsområde
Statistikår och sektor

Kostnader för den statsandelsfinansierade utbildningen enligt funktion

Kostnader för den statsandelsfinansierade utbildningen enligt funktion.
Sektor och typ av ägare
Sektor och utbildningsområde
Statistikår och sektor

​​​​

Kostnader för den statsandelsfinansierade utbildningen (€)