Skip Navigation LinksGemensamma för utbildningen > Grundutbildning
Grundutbildning

De gemensamma rapporterna om grundutbildning inom utbildningen kan användas för att granska tidigare utbildning bland personer som påbörjat studier och studerar på andra stadiet och vid högskolor.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Grundutbildning bland nybörjare och studerande inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Grundutbildning bland nybörjare och studerande inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Som förhandsfiltrering för granskningen har utbildning som lyder under utbildningsförvaltningen valts. Obs! Rapporten innehåller endast uppgifter om den senaste högsta tidigare examen.

Allmänbildande utbildning  (%)
Grundläggande yrkesutbildning  (%)
Grundläggande yrkesutbildning som fristående examen  (%)
Grundläggande yrkesutbildning som läroavtalsutbildning  (%)
Tidigare högsta utbildning  (%)
Utbildning på lägre högskolenivå  (%)
Utbildning på högre högskolenivå eller forskarutbildning  (%)
Yrkesinriktad tilläggsutbildning  (%)
Yrkesinriktad tilläggsutbildning som läroavtalsutbildning  (%)

Grundutbildning bland nya studerande och studerande vid högskolor

Grundutbildning bland nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor och universitet Med nya studerande avses studerande som första gången skrivit in sig som närvarande eller frånvarande vid den aktuella läroanstalten. Uppgifterna har rapporterats enligt 20.9 under statistikåret. Obs! Rapporten innehåller endast uppgifter om den senaste högsta tidigare examen.

Högre högskoleexamen  (%)
Högre yrkeshögskoleexamen  (%)
Lägre högskoleexamen  (%)
Yrkesinriktad examen  (%)
Studentexamen  (%)
Tidigare högsta examen  (%)
Yrkeshögskoleexamen  (%)

Grundutbildning bland nya studerande inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning