Skip Navigation LinksGemensamma för utbildningen > Studerande och examina
Studerande och examina

De gemensamma rapporterna om studerande och examina för utbildningen kan användas för att granska antalet studerande och avlagda examina samt fördelningarna av dessa inom utbildningssektorerna.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Nybörjare, studerande och examina inom samtliga utbildningssektorer

Nybörjare, studerande, studerande och examina på för- och grundskolstadiet, andra stadiet och inom högskoleutbildningen. Rapporten omfattar endast utbildning som lyder under utbildningsförvaltningen.

Statistikår
Utbildningssektor

Utbildningsområde

           Examina inom samtliga utbildningssektorer