Dataskydd

Här hittar du dataskyddsbeskrivningen samt information om cookieinställningarna och behandlingen av personuppgifter i Vipunen-tjänstens rapporter.

Vipunen-tjänsten följer dataskyddslagstiftningen. Personuppgifterna behandlas i enlighet med god informationshanterings- och databehandlingssed.

Dataskyddsbeskrivning för Vipunen-tjänstens register över responsgivare, kontaktpersoner och prenumeranter på nyhetsbrevet

1. Personuppgiftsansvarig              

Undervisnings- och kulturministeriet
Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 b, Helsingfors
Postadress: PB 29, 00023 STATSRÅDET
E-postadress: kirjaamo.okm@gov.fi
Tfn 0295 16001 (växel)

2. Kontaktperson för registerärenden

Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsombud
E-postadress: okmtietosuojavastaava@gov.fi
Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 STATSRÅDET

3. Registrets namn

Dataskyddsbeskrivning för Vipunen-tjänstens register över responsgivare, kontaktpersoner och prenumeranter på nyhetsbrevet

4. Vilka uppgifter samlar vi in och från vilka källor?

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på att personen beställer nyhetsbrevet Vipunen, kontaktar tjänsten via e-postlistan Vipunen eller på annat sätt deltar i eller påverkar utvecklingen av tjänsten.

Användarens personuppgifter samlas in när denna beställer nyhetsbrevet Vipunen, skickar respons till e-postlistan Vipunen eller uppger sig som kontaktperson i frågor som gäller tjänsten.

Vi samlar in följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifter, såsom namn och e-postadress.
 • Uppgifter om organisation, ställning eller titel.

5. För vilket ändamål samlas uppgifterna in?

Personuppgifter behandlas för att:

 • producera och utveckla tjänsten samt ge stöd till användare,
 • sköta kundrelationer och genomföra opinions- och marknadsundersökningar,
 • informera om Vipunens tjänster, evenemang och aktuellt innehåll,
 • administrera användarnas uppgifter samt inloggnings- och logguppgifter, användarstatistik och cookies som behövs vid användningen av tjänsten,
 • statistikföra, analysera och hantera data i anslutning till tjänstens användning och utveckling.

6. Lämnar vi ut dina personuppgifter?

Användarnas uppgifter överförs inte utanför EU om inte användaren själv i samband med användningen av tjänsten godkänner att valda uppgifter överförs till tjänsteproducenten.

Vi försäkrar oss om att våra partner förbinder sig att följa dataskyddslagstiftningen.

7. Personuppgiftsbiträden

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy och dess underleverantörer (enligt avtal: utveckling, underhåll och lagring av tjänsten)

8. Vad gör vi för att skydda personuppgifterna?    

Endast de arbetstagare som på grund av sitt arbete har rätt att behandla personuppgifter har rätt att använda de system som innehåller personuppgifter. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord till systemet. Uppgifterna lagras i databaser som skyddas med brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen och endast på förhand utsedda personer kommer åt uppgifterna.

9. Hur länge förvarar vi dina uppgifter?

Vi bedömer regelbundet behovet av att lagra uppgifterna med beaktande av tillämplig lagstiftning. Vi sörjer för att personuppgifterna inte är föråldrade eller felaktiga eller oförenliga med behandlingens syften. Sådana uppgifter korrigeras och förstörs utan dröjsmål.

10. Vilka rättigheter har jag som registrerad?

Du har laglig rätt att kontrollera vilka uppgifter vi har samlat in om dig. Du har också rätt att kräva att felaktiga, bristfälliga, onödiga eller föråldrade personuppgifter rättas eller raderas.

11. Vem kan jag kontakta?

Undervisnings- och kulturministeriet är personuppgiftsansvarig. Alla förfrågningar som gäller den här dataskyddsbeskrivningen ska riktas till kontaktpersonen som anges i punkt (2).

12. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Ändringar i denna beskrivning anges med datum. Vi informerar om betydande ändringar per e-post eller genom ett meddelande i Vipunen-tjänsten.

Dataskyddsbeskrivningen har publicerats/uppdaterats 14.1.2021.

Inställningar för cookies

Information om ditt besök lagras med hjälp av cookies när du besöker vår webbplats. En cookie är en liten textfil, som webbläsaren lagrar i besökarens enhet. Det finns två huvudtyper av cookies, sessionscookies och beständiga cookies. Sessionscookies raderas genast från din enhet när du stänger webbläsaren. Beständiga cookies lagras tills de raderas separat eller föråldras.

Cookies används för att mäta och undersöka typen av användning och dess storlek. På så sätt kan vi förbättra användbarheten på vår webbplats och identifiera de intressantaste delarna på webbplatsen. Vi använder Google Analytics för att följa upp besöken på vår webbplats. Cookieinformationen i Google Analytics lagras i 38 månader.

Vi använder cookies i följande syften:

 • För att samla in information om besökaren med hjälp av Google Analytics

Cookies i Google Analytics sparar bland annat följande uppgifter om besökaren:

 • ip-adress
 • vilken webbplats du besöker
 • hur länge du besökte vår webbplats; tidpunkt för besökets början och slut
 • vilken väg du kom till vår webbplats
 • vilka länkar du klickar på

Cookieinformationen på den här webbplatsen används i enlighet med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) på så sätt att användarens integritet inte kränks. Cookies utnyttjas inte för att sammankoppla den som besöker webbplatsen med person- eller kontaktuppgifter. Cookies används inte för att granska eller kopiera information i besökarens enhet. Informationen som samlats in med cookies skickas tillbaka till oss utan personuppgifter för att vi ska kunna följa upp trenderna i användningen av vår webbplats. Användaren kan välja att blockera användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Närmare anvisningar om hur du tar bort cookies finns i anvisningarna för din webbläsare.

Gå till de här inställningarna om du vill blockera användningen av sådana cookies som inte är nödvändiga för tjänsten. Du kan också blockera cookies i webbläsaren. Närmare anvisningar om hur du tar bort cookies finns i anvisningarna för din webbläsare.

Behandling av personuppgifter i Vipunen-tjänstens rapporter

Vipunen-tjänsten produceras med beaktande av principerna och kraven för skydd av personuppgifter.

Personuppgifter behandlas i Vipunen och den statistik som skapas utifrån dem genomförs så att ingens integritet äventyras. Uppgifter om enskilda individer (statistiska enheter) publiceras inte i identifierbar form.

Uppgifter om enskilda individer eller hushåll i tabellform lämnas inte ut från Vipunen i annan form än i oidentifierbar form, även om uppgifterna finns tillgängliga från andra källor i identifierbar form.

Huvudsakliga metoder för skydd av uppgifter

De primära metoderna för skydd av uppgifter som används i tjänsten är beaktande av tröskelvärden (i regel 5 statistiska enheter) samt begränsning av antalet variabler. Vissa av rapporterna är dataskyddade. I en skyddad rapport visas talen 1–4 som värdet "1–4", då det gäller personer, och ett antal som är större än fyra avrundas till närmaste tal som är delbart med tre. De procentuella andelarna beräknas också utifrån skyddade tal. Rapportförklaringen, som anges för varje rapport, uppger huruvida dataskydd har tillämpats i rapporten.

Mer information om skydd av uppgifter finns också på Statistikcentralens webbplats.