Fritt bildningsarbete

Utbildning inom det fria bildningsarbetet tillhandahålls av medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter (idrottsinstitut) och studiecentraler. Syftet med det fria bildningsarbetet är att utifrån principen om livslångt lärande främja en mångsidig utveckling av människorna och ordna utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället samt aktivt medborgarskap. Ansökan till utbildningar inom det fria bildningsarbetet är öppen för alla och utbildningen är inte examensinriktad.

Statistiken över det fria bildningsarbetet innehåller information om bland annat utbildningar och undervisningstimmar som ordnats som fritt bildningsarbete samt antalet studerande som deltagit i utbildningarna. Statistiken grundar sig på uppgifter som Statistikcentralen samlat in.