Kontaktuppgifter

​​​​​​Behöver du tilläggsuppgifter eller hittade du något fel i statistiken? Tag kontakt.

Tag kontakt

Du kan skicka meddelanden om fel som du upptäckt i Vipunen, ställa frågor, rapportera om tekniska problem eller ge annan respons via adressen:

palaute@vipunen.fi

Tilläggsuppgifter enligt utbildningssektor

E-postadresserna är i formen fornamn.efternamn@minedu.fi (undervisnings- och kulturministeriet) och fornamn.efternamn@oph.fi (Utbildningstyrelsen)

Sökande och godkända

Applikationschef Laila Puranen, Utbildningsstyrelsen
Yrkesutbildning och Gymnasieutbildning: IT-sakkunnig Ari Luostarinen, Undervisnings- och kulturministeriet
Högskole utbildning: Planerare Juho Mikkonen, Utbildningsstyrelsen

Gemensamma för utbildningen

Utvecklingschef Kari Korhonen, Undervisnings- och kulturministeriet
Undervisningsråd Marianne Portin, Utbildningsstyrelsen

Förskoleundevisning och grundläggande utbildning

Specialsakkunnig Markku Hartonen, Utbildningsstyrelsen
Undervisningsråd Tommi Karjalainen, Undervisnings- och kulturministeriet

Gymnasieutbildning

Specialsakkunnig Markku Hartonen, Utbildningsstyrelsen
Undervisningsråd Tommi Karjalainen, Undervisnings- och kulturministeriet

Yrkesutbildning

Undervisningsråd Marianne Portin, Utbildningsstyrelsen

Yrkeshögskoleutbildning

Överinspektör Pekka Syrjänen, Undervisnings- och kulturministeriet

Universitetsutbildning

Överinspektör Jukka Haapamäki, Undervisnings- och kulturministeriet

Befolknings-, utbildnings- och yrkesstruktur

Utvecklingschef Kari Korhonen, Undervisnings- och kulturministeriet
Undervisningsråd Marianne Portin, Utbildningsstyrelsen