Kontaktuppgifter

​​​​​​Behöver du tilläggsuppgifter eller hittade du något fel i statistiken? Tag kontakt.

Tag kontakt

Du kan skicka meddelanden om fel som du upptäckt i Vipunen, ställa frågor, rapportera om tekniska problem eller ge annan respons via adressen:

palaute@vipunen.fi

Tilläggsuppgifter enligt utbildningssektor

E-postadresserna är i formen fornamn.efternamn@minedu.fi (undervisnings- och kulturministeriet) och fornamn.efternamn@oph.fi (Utbildningstyrelsen)

Sökande och godkända

Yrkesutbildning och Gymnasieutbildning: Specialsakkunnig Riikka Koivusalo, Utbildningsstyrelsen; Sakkunnig Satu Hornborg, Utbildningsstyrelsen
Högskole utbildning: Specialsakkunnig Pirjo Karhu, Utbildningsstyrelsen; Specialsakkunnig Outi Kivipelto, Utbildningsstyrelsen

Gemensamma för utbildningen

Utvecklingschef Kari Korhonen, Undervisnings- och kulturministeriet
Specialsakkunnig Timo Kumpulainen, Utbildningsstyrelsen

Förskoleundevisning och grundläggande utbildning

Specialsakkunnig Timo Kumpulainen, Utbildningsstyrelsen
Specialsakkunnig Riikka Koivusalo, Utbildningsstyrelsen
Specialsakkunnig Hanna Salokaarto, Undervisnings- och kulturministeriet
Specialsakkunnig Minna Launonen, Undervisnings- och kulturministeriet (tjänstledighet)

Gymnasieutbildning

Specialsakkunnig Timo Kumpulainen, Utbildningsstyrelsen
Specialsakkunnig Riikka Koivusalo, Utbildningsstyrelsen​​
Specialsakkunnig Hanna Salokaarto, Undervisnings- och kulturministeriet
Specialsakkunnig Minna Launonen, Undervisnings- och kulturministeriet (tjänstledighet

Yrkesutbildning

Specialsakkunnig Timo Kumpulainen, Utbildningsstyrelsen​
Specialsakkunnig Riikka Koivusalo, Utbildningsstyrelsen

Yrkeshögskoleutbildning

Överinspektör Pekka Syrjänen, Undervisnings- och kulturministeriet

Universitetsutbildning

Undervisningsråd Jukka Haapamäki, Undervisnings- och kulturministeriet

Befolknings-, utbildnings- och yrkesstruktur

Utvecklingschef Kari Korhonen, Undervisnings- och kulturministeriet
Specialsakkunnig Timo Kumpulainen, Utbildningsstyrelsen​​​

FoU-verksamhet

Undervisningsråd Jukka Haapamäki, Undervisnings- och kulturministeriet