Yrkesutbildning

Syftet med yrkesutbildningen är att höja befolkningens yrkeskunnande, utveckla arbetslivet och svara mot dess behov av kunnande samt främja sysselsättningen.

Den yrkesutbildning som leder till en examen består av yrkesinriktade grundexamina samt yrkes- och specialyrkesexamina som avläggs i form av tilläggsutbildning. Både unga och vuxna kan avlägga yrkesinriktade grundexamina. Yrkes- och specialyrkesexamina kan avläggas under olika skeden av arbetskarriären.

En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas vid antingen läroanstalter, i form av en läroavtalsutbildning eller som en fristående examen. Grundexamen omfattar 120 studieveckor och studierna vid en läroanstalt tar i allmänhet cirka tre år.

Vuxna kan avlägga grundexamina samt yrkes- och specialyrkesexamina i form av fristående examina som är oberoende av hur kompetensen har förvärvats. Före examenstillfället för den fristående examen deltar de flesta studerandena i en förberedande utbildning. Den förberedande utbildningen för en fristående examen kan även avläggas i form av en läroavtalsutbildning.

Statistiken över yrkesutbildningen innehåller uppgifter om nya elever, studerande samt personer som har avlagt en examen. Utbildningen som grundar sig på en läroplan (yrkesinriktade grundexamina) och förberedande utbildning för en fristående examen (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) har inkluderats. ​

Statistiken grundar sig på uppgifter och register som har sammanställts av Statistikcentralen och Utbildningsstyrelsen.