Skip Navigation LinksGemensamma för utbildningen > Placering i utbildning
Placering i utbildning

Rapporterna om placering i utbildning kan användas för att granska placeringen i fortsatta studier bland dem som avslutat grundskole-, gymnasie- och yrkesutbildning.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Placering i fortsatta studier bland dem som avslutat grundskolan, gymnasiet och den läroplansbaserade yrkesutbildningen

Omedelbar placering i fortsatta studier (granskningsperioder 0–1,0 år)

Omedelbar placering i fortsatta studier bland personer som avlagt utbildning. Uppgifter finns från och med statistikåret 2009.

Gemensam rapport  (%)
Grundläggande utbildning  (%)
Gymnasieutbildning  (%)
Yrkesutbildning  (%)

Placering i fortsatta studier enligt utbildningsnivå (granskningsperioder 0–1,0 år)

Placering i fortsatta studier enligt utbildningsnivå. På ingångssidan granskas placering i utbildning som leder till en examen. Den utbildning som avlagts finns på tabellens rader och utbildningsnivån inom placeringsutbildningen i kolumnerna. Uppgifter finns från och med statistikåret 2009.

Gemensam rapport  (%)
Grundläggande utbildning  (%)
Gymnasieutbildning  (%)
Yrkesutbildning  (%)

Placering i fortsatta studier (granskningsperioder 0–5,0 år)

Placering i fortsatta studier bland personer som avlagt utbildning. På den gemensamma rapportens ingångssida visas uppgifterna ett år efter att examen avlagts. Uppgifter finns från och med statistikåret 2004.

Gemensam rapport   (%)
Grundläggande utbildning  (%)
Gymnasieutbildning  (%)
Yrkesutbildning  (%)

Andel personer som avslutat den grundläggande utbildningen och fått placering i fortsatta studier som leder till en examen 0 år efter att examen har avlagts.