Skip Navigation LinksGemensamma för utbildningen > Studieförlopp
Studieförlopp

Rapporterna om studieförloppet kan användas för att granska framskridandet av studierna och genomströmningshastigheten bland studerande som påbörjat studier på olika utbildningsnivåer.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Utbildning på andra stadiet

Studieförlopp

Studieförloppet bland studerande som påbörjat gymnasieutbildning och yrkesutbildning. På rapporterna har en förhandsfiltrering gjorts, och i vissa filtreringsmenyer är det möjligt att göra högst ett val i taget. På ingångssidan visas granskningsperiodernas aspekter bortsett från uppgifter 3 år efter att studierna påbörjats. Obs! Läsåret 2003/2004 innehåller uppgifter enbart om studerande som inledde studier våren 2004.

Utbildningsnivå

Begynnelseläsår  (%)
Granskningsperiod  (%)

​Utbildningsslag

Begynnelseläsår  (%)
Granskningsperiod  (%)

Avlagt examina

Antal studerande som inlett gymnasial utbildning och yrkesinriktad utbildning enligt avlagd examen. På rapporterna har en förhandsfiltrering gjorts, och i vissa filtreringsmenyer är det möjligt att göra högst ett val åt gången. På ingångssidan visas granskningsperioderna bortsett från uppgifter 3 år efter att studierna påbörjats. Obs! Läsåret 2003/2004 innehåller uppgifter enbart om studerande som inledde studier våren 2004.

Utbildningsnivå

Begynnelseläsår  (%)
Granskningsperiod  (%)

​Utbildningsslag

Begynnelseläsår  (%)
Granskningsperiod  (%)

Högskoleutbildning

Studieförlopp

Studieförloppet bland studerande som påbörjat högskoleutbildning och yrkeshögskoleutbildning. På rapporterna har en förhandsfiltrering gjorts, och i vissa är det möjligt att göra högst ett val åt gången. På ingångssidan visas aspekterna granskningsperiod bortsett från uppgifter 5 år efter att studierna påbörjats.

Begynnelseläsår  (%)
Granskningsperiod  (%)

Avlagt examina

Studerande som inlett universitetsutbildning och yrkeshögskoleutbildning enligt avlagd examen. På rapporterna har en förhandsfiltrering gjorts, och i vissa är det möjligt att göra högst ett val åt gången. På ingångssidan visas aspekterna granskningsperiod bortsett från uppgifter 5 år efter att studierna påbörjats.

Begynnelseläsår  (%)
Granskningsperiod  (%)​​​​​​​

​​​​Andel som avlagt examen av dem som inlett gymnasieutbildning och yrkesutbildning 3 år efter att studierna inletts