Skip Navigation LinksGemensamma för utbildningen > Placering efter avlagd examen
Placering efter avlagd examen

Rapporterna om placering efter avlagd examen kan användas för att granska sysselsättning, placering i fortsatta studier, yrkesposition och annan verksamhet ett, tre eller fem år efter avlagd examen bland personer som avla​gt en examen.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Sysselsättning bland dem som avlagt en examen

Huvudsaklig verksamhet bland dem som avlagt en examen under åren före statistikåret vid utgången av statistikåret. På ingångssidan visas uppgifterna för tidpunkten ett år efter att examen avlagts.

Examensslag  (%)
Utbildningsnivå  (%)

Yrkesposition – löntagare och företagare

Yrkesposition bland dem som avlagt en examen åren före statistikåret (löntagare/företagare) i fråga om heltidssysselsatta och sysselsatta studerande i slutet av statistikåret. På ingångssidan visas uppgifterna för tidpunkten ett år efter att examen avlagts.

Examensslag  (%)
Utbildningsnivå  (%)

Sysselsättning och placering i fortsatta studier ett år efter avlagd examen


Analysrapporter​​​​​

Utvidgat datainnehåll​ för analyser.

Huvudsaklig verksamhet​ bland dem som avlagt en examen​
Yrkesposition bland dem som avlagt en examen