Indikatorer

Indikatorrapporterna kan användas för att granska nyckeltal som beskriver de olika dimensionerna av utbildningssystemet och läroanstalternas verksamhet. Här kommer att samlas gemensamma indikatorer för styrning och uppföljning av utbildnings- och vetenskapspolitiken. I dag finns bara en del av indikatorerna som ska följas upp på webbplatsen.

Obs! En del av rapporterna har belagts med datasekretess. I så fall visas personantal 1-4 som "1-4", och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

A) Sökande till utbildning, antagning och påbörjande

Tillträde till utbildning

A1) ​Försthandssökande i proportion till antal som mottagit en plats​

Nya studenter i proportion till åldersgrupp

A2) Nya studenter i proportion till ​åldersgrupp​

Placering i fortsatta studier

Placering i fortsatta studier bland dem som avslutat grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och läroplansgrundad yrkesutbildning.

A3) Placering i fortsatta studier bland dem som avslutat utbildn​ing (budgetproposition)
A4) Andel av dem som avslutat utbildning som omedelbart fått placering som heltidsstuderande

A5) Andel av dem som avslutat den grundläggande utbildningen som omedelbart fått placering i fortsatta studier som leder till en examen

B) Utbildningens studieprocesser

Genomströmningen i utbildning

Personer som genomfört en utbildning de påbörjat.

B1) Personer som genomfört en utbildning de påbörjat – andra stadiet
B2) Personer som genomfört en utbildning de påbörjat – högskolor
B3) Avlagt examen inom den målsatta tiden

​Förväntad genomströmningen

B5) Andel personer som avlagt examen av de som avbrutit och de som avlagt examen​​

Mediantid och genomsnittlig tid för avläggande av examen

​B6) Genomsnittlig tid
B7) Mediantid

Medianålder och genomsnittlig ålder vid avläggande av examen

​B8) Genomsnittlig ålder
B9) Medianålder​

Specialundervisning

B10) Elever som får särskilt eller intensifierat stöd inom förskoleundervisningen (som är inskrivna vid grundskolor)
B11) Elever i årskurserna 1–9 som får särskilt eller intensifierat stöd
B12) Andel som studerar i specialundervisning av alla studerande i grundläggande yrkesutbildning​

Den genomsnittliga storleken av klasslärarnas egna klasser​

​​B14) Den genomsnittliga storleken av klasslärarnas egna klasser​

​Medianålder och genomsnittlig ålder bland nya studerande​​ vid högskolor

B15) ​​Genomsnittlig ålder
B16)​ Medianålder

D) Samhällelig interaktion och effektivitet

​Nya studentens mobilitet

D1) Andelen nya studerande som flyttat till studielandskapet från ett annat landskap

Placering bland dem som avlagt examen

Verksamhet bland dem som avlagt examen i slutet av statistikåret ett år efter att examen avlagts.

D2) Andel som placerats i fortsatta studier
D3) Andel som placerats i fortsatta studier (inkl. sysselsatta studerande)
D4) Andel som placerats utanför landskapet för studierna
D5) Andel sysselsatta
    D5*) Andel som flyttat från la​ndet​
D6) Sysselsatta, personer som placerats i fortsatta studier, arbetslösa och personer som flyttat från landet (budgetproposition, på finska)

Befolkningens utbildningsstruktur

Andel av befolkningen som avlagt examen.

D7) Andel som avlagt examen av 25–34-åringar
D8) 30–34-åringar
D9) 25–64-åringar
D10) 25–64-åringar, 30-34-åringar och 30-åringar (budgetproposition)​​​

Utbildningar som ordnats som fritt bildningsarbete i proportion till befolkning​

​D11) Undervisningstimmar i proportion till befolkning över 25 år
D12)​ Deltagare i utbildningar som ordnats som fritt bildningsarbete i proportion till befolkning över 25 år​​

E) Personal

​Andel formellt behöriga heltidslärare

​​E1) Andel formellt behöriga lärare​

F) Övriga

Studerande med invandrarbakgrund enligt modersmål

F1) Andel nya studerande med invandrarbakgrund
F2) Andel studerande med invandrarbakgrund
F3) Andel examina ​som avlagts ​av studerande med invandrarbakgrund

Studerande med invandrarbakgrund enligt föräldrarnas födelseland

F4) Andel nya studerande med invandrarbakgrund
F5) Andel studerande med invandrarbakgrund
F6) Andel examina som avlagts av studerande med invandrarbakgrund​​​

Andel av befolkningen i åldern 25–64 år som avlagt examen