Skip Navigation LinksGemensamma för utbildningen > Internationalitet
Internationalitet

Med hjälp av de gemensamma rapporterna om utbildningens internationalitet kan man granska uppgifter om utlänningar samt nya studerande och studerande som är födda utomlands och talar ett främmande språk.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Nya studerande

Medborgarskap

Nya studera​nde inom utbildning som leder till en examen enligt medborgarskap. Med utländska studerande avses studerande vars medborgarskap är något annat än finskt.

Medborga​rskap
Utbildningens landskap  (%)
Utbildningsnivå  (%)
Utbildningsområde  (%)

Födelseland

Nya studerande inom utbildning som leder till en examen enligt födelseland.

Födelseland
Utbildningens landskap  (%)
Utbildningsnivå  (%)
Utbildningsområde  (%)

Modersmål

Nya studerande inom utbildning som leder till en examen enligt modersmål. Med studerande som talar ett främmande språk avses studerande vars modersmål är något annat än finska, samiska eller svenska.

Moder​smål
Utbildningens landskap  (%)
Utbildningsnivå  (%)
Utbildningsområde  (%)


Studerande

Medborgarskap

Studerande inom utbildning som leder till en examen enligt medborgarskap. Med utländska studerande avses studerande vars medborgarskap är något annat än finskt.

Medborgarskap
Utbildningens landskap  (%)
Utbildningsnivå  (%)
Utbildningsområde  (%)

Födelseland

Studerande inom utbildning som leder till en examen enligt födelseland.

Födelseland
Utbildningens landskap  (%)
Utbildningsnivå  (%)
Utbildningsområde  (%)

Modersmål

Studerande inom utbildning som leder till en examen enligt modersmål. Med studerande som talar ett främmande språk avses studerande vars modersmål är något annat än finska, samiska eller svenska.

Modersmål
Utbildningens landskap  (%)
Utbildningsnivå  (%)
Utbildningsområde  (%)

Utländska studerande (enligt medborgarskap)