Skip Navigation LinksUtbildningsförvaltningens statistiktjänst > Gemensamma för utbildningen

Gemensamma för utbildningen

​​I delen Gemensamma för utbildningen sammanförs statistik för de olika utbildningssektorerna allt från förskoleundervisningen till vuxenutbildningen.

Punkten Gemensamma för utbildningen innehåller uppgifter om förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, yrkeshögskoleutbildningen, universitetsutbildningen och vuxenutbildningen. I statistikrapporterna samlas uppgifter för de olika utbildningssektorerna så att rapporterna i ljuset av de statistiska uppgifterna ger en helhetsbild av det finländska utbildningssystemet och möjliggör en jämförelse mellan utbildningssektorerna.

Uppgifterna presenteras enligt bland annat kön och modersmål, utbildningsnivå och -område, studieområde och utbildningsbeteckning, utbildningsanordnare och läroanstalt samt deras placeringsområde och språk. Mer detaljerade uppgifter finns i de sektorspecifika rapporterna.