Skip Navigation LinksUtbildningsförvaltningens statistiktjänst > Gemensamma för utbildningen

Gemensamma för utbildning

​​I delen Gemensamma för utbildningen sammanförs statistisk för de olika utbildningssektorerna allt från förskoleundervisningen till vuxenutbildningen.

Punkten Gemensamma för utbildningen innehåller uppgifter och förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, yrkeshögskoleutbildningen, universitetsutbildningen och vuxenutbildningen. I statistikrapporterna samlas uppgifter för de olika utbildningssektorerna så att rapporterna i skenet av de statistiska uppgifterna ger en helhetsbild av det finländska utbildningssystemet och möjliggör en jämförelse mellan utbildningssektorerna.

Uppgifterna läggs fram enligt bl.a. annat kön och modersmål, utbildningsnivå och -område, studieområde och utbildningsbeteckning, utbildningsanordnare och läroanstalt samt deras placeringsområde och språk. Mer detaljerade uppgifter finns i de sektorspecifika rapporterna.