Skip Navigation LinksYrkesutbildning > Tidigare och senare utbildning
Tidigare och senare utbildning

Rapporterna om grundutbildningen inom yrkesutbildning kan användas för att granska nya studerandes och studerandes tidigare utbildning.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Grundutbildning hos nya studerande och studerande inom yrkesutbildning

Högsta tidigare utbildning

Nya studerande och studerande i yrkesutbildningen enligt högsta tidigare utbildning

Formen i vilken utbildningen anordnas  (%)
Sättet på vilket utbildningen anordnas  (%)
Utbildningsområde  (%)
Tidsserie  (%)
Tid som förflutit sedan den senaste examen  (%)
Typ av examen inom yrkesutbildning  (%)

Åldersgrupp  (%)

Tidigare allmänbildande utbildning och yrkesutbildning

Nya studerande och studerande i yrkesutbildningen enligt tidigare allmänbildande utbildning och yrkesutbildning. På raderna visas formen i vilken yrkesutbildningen ordnas och typen av examen inom yrkesutbildningen för den utbildning som påbörjats. I spalterna finns uppgiften om vilken allmänbildande utbildning och yrkesutbildning som avlagts tidigare.

Grundläggande yrkesutbildning  (%)
Grundläggande yrkesutbildning som fristående examen (%)
Grundläggande yrkesutbildning som läroavtalsutbildning
(%)
Yrkesinriktad tilläggsutbildning
(%)
Yrkesinriktad tilläggsutbildning som läroavtalsutbildning
  (%)

Tidigare yrkesutbildning och högskoleutbildning

Nya studerande och studerande i yrkesutbildningen enligt tidigare yrkesutbildning och högskoleutbildning. På raderna visas formen i vilken yrkesutbildningen ordnas och typen av examen inom yrkesutbildningen för den utbildning som påbörjats. I spalterna finns uppgiften om vilken grundläggande yrkesutbildning och/eller vilken yrkesinriktad tilläggsutbildning som avlagts tidigare samt vilken lägre eller högre högskoleexamen som avlagts tidigare.

Grundläggande yrkesutbildning och högre högskoleexamen  (%)
Grundläggande yrkesutbildning och lägre högskoleexamen  (%)
Grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning (%)
Yrkesinriktad tilläggsutbildning och lägre högskoleexamen
 (%)
Yrkesinriktad tilläggsutbildning och högre högskoleexamen
  (%)

Högsta tidigare examen bland nya studerande inom yrkesutbildning


Analysrapport

Utvidgat datainnehåll för analyser. På den översta rapporten granskas den högsta tidigare utbildningen. På de övriga rapporterna om den studerande någon gång har avlagt i frågavarande tidigare examen.


Högsta tidigare utbildning

Tidigare allmänbildande utbildning

Tidigare grundläggande yrkesutbildning

Tidigare yrkesinriktad tilläggsutbildning

Tidigare lägre högskoleexamen

Tidigare högre högskoleexamen