Skip Navigation LinksYrkesutbildning > Studerande och examina
Studerande och examina

Rapporterna om avlagda examina i yrkesutbildningen kan användas för att granska antalet och fördelningen av antalet nya studerande, studerande oc​h personer som avlagt yrkesinriktade grundexamina samt yrkes- och specialyrkesexamina under statistikåret. Man kan också granska uppgifterna enligt formen i vilken utbildningen ordnas; utbildning vid läroanstalter och läroavtalsutbildning.

Obs! En del av rapporterna har belagts med datasekretess. I så fall visas personantal 1-4 som "1-4", och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Studerande i yrkesutbildning och personer som avlagt en yrkesinriktad examen

Nya studerande

Kompetensområde (grundläggande examina)
Tidsserie

Utbildningens landskap
Utbildningsanordnare
Utbildningsområde
Åldersgrupp

Studerande

Kompetensområde (grundläggande examina)
Tidsserie
Utbildningens landskap
Utbildningsanordnare
Utbildningsområde

Åldersgrupp

Personer som avlagt en yrkeinriktad examen

Finansieringsform (fristående examina)
Kompetensområde (
grundläggande examina)
Tidsserie
Utbildningens landskap
Utbildningens län​gd​ (läroavtalsutbildning)
Utbildningsanordnare
Utbildningsområde
Väg till fristående examen (fristående examina) 
Ålder (grundläggande examina)
Åldersgrupp

Nya studerande, studerande och personer som avlagt en examen inom yrkesutbildning

Statistikår
Typ av examen och utbildningsområde
Typ av examen och åldersgrupp

Utbildningsavtals- och läroavtalsperioder
Utbildningsområde
Åldersgrupp​

Regional rörlighet

I rapportnamnet hänför sig den första delen till uppgiften på raden och den senare delen till uppgiften i kolumnerna (i den första rapporten finns landskapet för utbildningen på raderna och hemvistlandskapet i kolumnerna. I den andra rapporten vice versa). I den första skärmen har uppgifterna för de nya studerandena valts. 

Hemvistlan​dskap året innan och landskap för utbildningen  (%)
Landskap för utbildningen och hemvistlandskap året innan  (%)
Landskap för utbildningen och hemvistlandskap året innan samma eller annat  (%)
Utbildningsanordnare och hemvistlandskap året innan  (%)
Utbildningsanordnare och hemvistlandskap året innan samma eller annat  (%)

Personer som avlagt både en grundläggande yrkesexamen och studentexamen

Personer som avlagt både en grundläggande yrkesexamen och studentexamen samma år eller under två konsekutiva år. Uppgifter står till förfogande från och med 2010.

Landskap för utbildningen
Utbildningsområde

Yrkesprov, studieveckor och examensdelar

Statistiken omfattar yrkesinriktad grundutbildning. Fristående examina och läroavtalsutbildning ingår inte.

Studieveckor

En studievecka är grundenheten för dimensioneringen av studierna och anger utbildningens omfattning. En studerande kan i enlighet med sin personliga arbetstakt behöva en längre eller kortare tid för studierna inom den aktuella helheten.

Utbildningsanordnare
Utbildningsområde

Examensdelar

En utbildning som leder till en grundexamen (120 sv) omfattar yrkesinriktade examensdelar (90 sv), examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (tidigare gemensamma studier) (20 sv), frivilliga examensdelar (10 sv) samt studiehandledning. De yrkesinriktade examensdelarna utgör den största delen av examensomfattningen. De varierar enligt examen för att de har bildats för var och en bransch utgående från arbetslivets verksamhets- och uppgiftshelheter.

Utbildningsanordnare
Utbildningsområde​​​​​​


Ammattiosaamisen näytöt

Ammatillisten perustutkintojen ammattitaitovaatimusten saavuttaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöissä useimmiten työssäoppimisjaksolla. Sen loppupuolella opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissä hankkimansa osaamisen ammattiosaamisen näytöillä. Niissä myös arvioidaan, miten hyvin opiskelija on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon.

Koulutusala
Koulutuksen järjestäjä

Personer som avlagt en yrkesinriktad examen

Analysrapport

Utvidgat datainnehåll för analyser.

Antal nya ​studerande,​ studerande och personer som avlagt en examen inom yrkesutbildning
Yrkesutbildning enligt ålder​

Uppdaterande rapporter

Rapporterna innehåller information som uppdateras en gång i månaden om antalet nya studerande, studerande och utexaminerade i yrkesutbildning. Uppgifterna uppdateras i datalagret Koski, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och till vilket utbildningsarrangörerna producerar information. Utbildningsarrangörerna kan också uppdatera uppgifter för tidigare år.