Skip Navigation LinksYrkesutbildning > Studieförlopp
Studieförlopp

Rapporterna om studieförloppet inom yrkesutbildning kan användas för att granska hur studierna framskrider och vilken genomströmningstakten är bland nya studerande inom yrkesutbildning. Läsåret 2003/2004 omfattar endast uppgifter om elever som påbörjat utbildningen våren 2004.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Yrkesutbildning

Genomströmning bland studerande som påbörjat yrkesutbildning

Uppgifter om genomströmning bland studerande som påbörjat yrkesutbildning. Uppgifterna kan granskas enligt avlagda examina inom det ursprungliga examensslaget, vilket som helst examensslag inom yrkesutbildning och vilket som helst examensslag (inkl. högskolesektorn). På startsidan har examina inom vilket som helst examensslag inom yrkesutbildning valts för granskningen.

Begynnelseår  (%)
Begynnelseläsår och utbildningsanordnare  (%)
Begynnelseläsår och utbildningens landskap
  (%)
Begynnelseläsår och utbildningsområde  (%)
Begynnelseläsår och utbildningsslag  (%)
Utbildningsanordnare och utbildningsslag  (%)
Utbildningsslag och utbildningsanordnare  (%)
Utbildningsslag och utbildningsområde  (%)

Studieförlopp

Studieförloppet bland studerande som påbörjat yrkesutbildning. För rapporterna har förhandsfiltreringar gjorts, och i vissa filtreringsmenyer har högst ett val i taget möjliggjorts. På ingångssidan visas aspekten granskningsperiod bortsett från uppgifterna 3 år efter att studierna påbörjats.

Begynnelseläsår  (%)
Begynnelseår  (%)
Granskningsperiod  (%)
Utbildningens landskap  (%)
Utbildningsanordnare  (%)
Utbildningsområde  (%)
Utbildningsslag och utbildningsanordnare  (%)
Utbildningsslag och utbildningsområde  (%)

​Grundläggande yrkesutbildning

Genomströmning bland studerande som påbörjat grundläggande yrkesutbildning

Uppgifter om genomströmning bland studerande som påbörjat grundläggande yrkesutbildning. Uppgifterna kan granskas enligt avlagda examina inom det ursprungliga examensslaget, vilket som helst examensslag inom yrkesutbildning och vilket som helst examensslag (inkl. högskolesektorn). På ingångssidan har examina inom vilket som helst examensslag inom yrkesutbildning valts för granskningen.

Begynnelseår  (%)
Utbildningsanordnare  (%)

Studieförlopp

Studieförloppet bland studerande som påbörjat grundläggande yrkesutbildning. För rapporterna har förhandsfiltreringar gjorts, och i vissa filtreringsmenyer har högst ett val i taget möjliggjorts. På startsidan visas aspekten granskningsperiod bortsett från uppgifterna 3 år efter att studierna påbörjats.

Begynnelseår  (%)
Utbildningsanordnare  (%)

Studieförlopp under läsåret

Verksamheten/situationen bland studerande som på hösten (20.9) påbörjat studier inom den grundläggande yrkesutbildningen på hösten (20.9) följande år. Obs! I aspekterna hänför sig det första ordet till kolumnvariabeln: Studieförloppet under läsåret granskas enligt utbildningsnivå och -område samt utbildningsarrangör och landskap.

Utbildningens la​ndskap oc​h anordnare  (​%)​​
Utbildningens landskap och område  (%)
Utbildningsanordnare och kom​mun  (%)​
Utbildningsanordnare och område  (%)
Utbildningsnivå  (%)​
Utbildningsområde  (​%)​

​​Läroavtalsutbildn​​ing

Genomströmning bland studerande som påbörjat läroavtalsutbildning

Uppgifter om genomströmning bland studerande som påbörjat läroavtalsutbildning. Uppgifterna kan granskas enligt avlagda examina inom det ursprungliga examensslaget, vilket som helst examensslag inom yrkesutbildning och vilket som helst examensslag (inkl. högskolesektorn). På ingångssidan har examina inom vilket som helst examensslag inom yrkesutbildning valts för granskningen.

Begynnelseläseår  (%)
Utbildningsanordnare  (%)
Utbildningsslag  (%)

Studieförlopp

Studieförloppet bland studerande som påbörjat läroavtalsutbildning. För rapporterna har förhandsfiltreringar gjorts, och i vissa filtreringsmenyer har högst ett val i taget möjliggjorts. På startsidan visas aspekten granskningsperiod bortsett från uppgifterna 3 år efter att studierna påbörjats.

Begynnelseläseår  (%)
Granskningsperiod  (%)
Utbildningsanordnare  (%)
Utbildningsslag  (%)


Andel som avlagt en examen av samtliga studerande som påbörjat yrkesutbildning 3 år efter att studierna påbörjades