Skip Navigation LinksYrkesutbildning > Tidtabeller för uppdatering av uppgifter

Tidtabeller för uppdatering av uppgifter

Januari

Internationell verksamhet

Mars

Antalet som studerat och avlagt examen inom gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning
Tidigare och senare utbildning

Maj

Placering av dem som avlagt en yrkesinriktad examen

Oktober

Nya studerande i yrkesutbildning
Studerande i yrkesutbildning
De som avlagt en yrkesinriktad examen
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Yrkesprov, studieveckor och examensdelar
Studieförlopp

December

Yrkesinriktad specialundervisning