Skip Navigation LinksYrkesutbildning > Placering efter avlagd examen
Placering efter avlagd examen

Rapporterna om placering efter avlagd yrkesinriktad examen kan användas för att granska sysselsättning, placering i fortsatta studier och annan verksamhet ett, tre eller fem år efter avlagd examen bland personer som avlagt en examen. Placeringen kan granskas till exempel enligt yrkesinriktad grundexamen samt yrkes- och specialyrkesexamen eller enligt huruvida examen avlagts vid en läroanstalt eller enligt ett läroavtal.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Sysselsättning och placering i fortsatta studier​ bland dem som avlagt en yrkesinriktad examen

Huvudsaklig verksamhet bland dem som avlagt en examen under åren före statistikåret vid utgången av statistikåret. På ingångssidan visas uppgifterna för tidpunkten ett år efter att ​examen avlagts. Obs! Rapporterna innehåller också ett läroavtalsutbildning.

Landskap där examen avlagts  (%)
Statistikår  (%)
​Typ av examen​  (%)
Utbildningsanordnare  (%)
Utbildningsområde  (%)

Sysselsättning bland personer som avlagt läroavtalsutbildning

Huvudsaklig verksamhet bland dem som avlagt en examen under åren före statistikåret vid utgången av statistikåret. På ingångssidan visas uppgifterna för tidpunkten ett år efter att examen avlagts.

Landskap där examen avlagts  (%)
Statistikår  (%)
Typ av examen  (%)
Utbildningsanordnare  (%)
Utbildningsområde  (%)

​​​Placering i fortsatta studier enligt utbildningsnivå

​Typ av examen​

Sysselsättning bland dem som avlagt en yrkesinriktad examen ett år efter att examen har avlagts