Skip Navigation LinksYrkesutbildning > Specialundervisning
Specialundervisning
​Rapporterna om specialundervisningen inom yrkesutbildning kan användas för att granska antalet nya studerande, studerande och antal som avlagt examen samt deras andel av alla studerande.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Specialundervisning – Årliga statistikrapporter

Nya studerande, studerande och personer som avlagt examen inom specialundervisning

Antal nya studerande, studerande och avlagt examen under statistikåret.

Nya studerande

Utbildningens landskap
Utbildningsområde

Studerande

Utbildninge​ns landskap
Utbildningsanordnare
Utbildningsområde

​​Personer som avlagt examen inom specialundervisning

Utbildningsanordnare
Utbildningens landskap
Utbildningsområde

Studieförloppet inom den grundläggande yrkesutbildningen som specialundervisning

Genomströmning bland studerande som påbörjat utbildning

Uppgifter om genomströmning bland studerande som påbörjat studier i den grundläggande yrkesutbildningen som specialundervisning.

Begynnelseår  (%)
Utbildningens landskap  ​(%)
Utbildningsområde  (%)

Examina som avlagts av dem som påbörjat studier

Examina som avlagts av personer som påbörjat studier i den grundläggande yrkesutbildningen med  specialundervisning. I den första skärmen visas uppgifterna 3 år efter att studierna påbörjats.

Begynnelseår  (%)
Utbildningens landskap  (%)
Utbildningsområde  (%)

Studieförloppet under läsåret

Verksamheten/situationen bland studerande som på hösten (20.9) påbörjat studier inom den grundläggande yrkesutbildningen som specialundervisning på hösten (20.9) följande år. Studieförloppet granskas enligt aspekterna nedan. Utbildningen som ordnas av specialyrkesläroanstalter ingår i rapporten sedan år 2014.

Utbildningens landskap  (%​)
Utbildningsanordnare​  (%)
Utbildningsnivå  (%)
Utbildningsområde  (%)

               Studerande inom yrkesinriktad specialundervisning enligt undervisningsgrupp