Skip Navigation LinksYrkeshögskoleutbildning > Karriäruppföljning
Karriäruppföljning
Yrkeshögskolornas karriäruppföljning görs för de som avlagt YH- eller högre YH-examen fem år tidigare. Syftet med enkäten är att utreda arbetskarriärer, arbetsmarknadssituationen samt nöjdheten med utbildningen. En del av frågorna används också som mätare på yrkeshögskolornas kvalitativa sysselsättning. På basis av dessa frågor bestäms 3 % av yrkeshögskolornas basfinansiering.

Yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät

Finansieringsmodell

I rapportens startvy visas frågorna som används som mätare för yrkeshögskolornas kvalitativa sysselsättning (finansieringsmodellfrågorna) och deras poäng. Hela enkätens innehåll visas om man tar bort filtret "Finansieringmodellsfrågan: Ja" .

Visualisering

Visualisering

Karriäruppföljningsenkätens svarsprocent per yrkeshögskola. Enkäten genomfördes för de som avlagt YH- eller högre YH-examen 2018.