Skip Navigation LinksYrkeshögskoleutbildning > Studerande och examina
Studerande och examina

Rapporterna om studerande och avlagda examina i yrkeshögskoleutbildningen kan användas för att granska antalet och fördelningen av studerande och personer som avlagt examen vid yrkeshögskolor. Uppgifter finns sedan statistikåret 1999.

Obs! En del av rapporterna har belagts med datasekretess. I så fall visas personantal 1-4 som "1-4", och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Nya yrkeshögskolestuderande​, yrkehögskolestuderande och examina som avlagts vid yrkeshögskolor​

Nya studerande​

Nya yrkehögskolestuderande. Rapporten innehåller inte studerande i yrkesinriktad lärarutbildning och studerande som avlägger specialiseringsstudier.

Statistikår
Typ av utbildning
UKM-styrningsområde​
Utbildningsområde
Yrkeshögskola

Studerande

Antal studerande som vid yrkeshögskolor skrivit in sig som frånvarande eller närvarande för en utbildning som leder till en yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen, studerande för yrkesinriktad lärarutbildning samt studerande som avlägger specialiseringsstudier enligt situationen 20.9 under statistikåret.

Statistikår
Typ av utbildning
UKM-styrningsområde
Utbildningsområde

Studerande (FTE)

Yrkeshögskolestuderande enligt FTE-beräkningen Vid en FTE-beräkning statistikförs antalet studerande vägt enligt närvaron och studieprestationerna. En mer exakt definition av FTE-beräkningen finns på fliken rapportförklaring under rapporter.

Statistikår
Typ av utbildning
UKM-styrningsområde
Utbildningsområde
Utbildningens landskap
Yrkeshögskola

Examina som avlagts vid yrkeshögskolor

Yrkeshögskoleexamina och högre yrkeshögskoleexamina som avlagts under statistikåret.

Statistikår
UKM-styrningsområde​
Utbildningsområde
Utbildningens landskap
Yrkeshögskola

Studerande som avlagt över 55 sp

Kalkylens basgrupp utgörs av förra höstens studerande (20.9). Av dessa räknas antalet studerande som under läsåret (1.8–31.7) avlagt minst 55 studiepoäng. Studerande som inlett sina studier under våren beaktas om de under vårterminen (1.1–31.7) har avlagt minst 27 studiepoäng. I kalkylen beaktas dessutom antalet studiepoäng som avlagts under tidigare läsår om de överstiger 55 studiepoäng per läsår eller 27 studiepoäng under första terminen när det gäller studerande som börjat under vårterminen. Uppgifterna hämtas ur Virta-datareserven årligen den 20 oktober.

UKM-styrningsområde
Utbildningsområde
Statistikår
Yrkeshögskola

Yli 55 op suorittaneet opiskelijat

Läsnä- tai poissaoleviksi kirjautuneet ammattikorkeakoulututkinto-opiskelijat (tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan), jotka ovat suorittaneet vähintään 55 opintopistettä edellisenä lukuvuonna. Perusjoukosta on rajattu pois ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat.

Ammattikorkeakoulu
Koulutusala
Tilastovuosi

​​​Examina som avlagts vid yrkeshögskolor