Skip Navigation LinksYrkeshögskoleutbildning > Publikationer
Publikationer

Yrkeshögskolornas publikationsrapporter kan användas för att granska yrkeshögskolornas publikationsverksamhet enligt olika klassificeringar (t.ex. typ av publikation). Uppgifter finns för statistikåren 2010–2022.

Publikationer 

Uppgifter om vetenskapliga och fackliga publikationer samt populärpublikationer.

Yrkeshögskola
Typ av publikation​
UKM-styrningsområde
Vetenskapsgren
Statistikår


Patent och uppfinningsanmälningar (publikationstyp H)

Uppgifter om patent och uppfinningsanmälningar.

Typ av publikation


​​​​Yrkeshögskolornas publikationer


Analysrapport​

Utvidgat datainnehåll för analyser.

Publikationer av publikationstyperna A-I​​