Skip Navigation LinksYrkeshögskoleutbildning > Studeranderespons
Studeranderespons

Yrkeshögskolestuderanden ger vid utexamination respons om sin utbildning via den riksomfattande AVOP-responsenkäten. För utvecklingen av enkäten ansvarar Arene ry.​

Studeranderespons i samband med utexamination från yrkeshögskolorna

YH-examen​

Frågegrupp
UKM-styrningsområde
Yrkeshögskola

Högre YH-examen​

Frågegrupp
UKM-styrningsområde​
Yrkeshögskola​​

Finansieringsmodell

Rapporten innehåller uppgifter om de AVOP-frågor som ingår i finansieringsmodellen för yrkeshögskolorna. Rapporten innehåller svar från både de som avlagt yrkeshögskoleexamen och de som avlagt högre yrkeshögskoleexamen. Man kan välja utbildningsnivån med ”Frågeformulär”-filtret.

Statistikår
Yrkeshögskola

​​​​Studeranderespons, medeltal (YH-examen)