Skip Navigation LinksYrkeshögskoleutbildning > Studieförlopp
Studieförlopp

Rapporterna om studieförloppet i yrkeshögskoleutbildningen kan användas för att granska hur studierna framskider och genomströmningshastigheten bland studerande som påbörjat yrkeshögskolestudier. Obs! I rapporterna iakttas datasekretess så att personerna inte kan identifieras. Mer information om sekretessen finns under rapporter på fliken Information.

Genomströmning bland dem som inlett yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskolestuderande som avlagt en examen inom det ursprungliga examensslaget. I procentversionen andelen som avlagt en examen av samtliga som inlett studier.

Begynnelseläsår​  (%)
UKM-styrningsområde​  (%)
Utbildningsområde   (%)
Yrkeshögskola  (%)

​Yrkeshögskolestuderandenas studieförlopp

Studieförlopp bland studerande som påbörjat yrkeshögskolestudier För rapporterna har förhandsfiltrering gjorts, och i vissa filtreringsmenyer är det möjligt att göra högst ett val i taget. På ingångssidan visas aspekten granskningsperiod bortsett från uppgifter 5 år efter att studierna påbörjats.

Begynnelseläsår​  (%)
Granskningsperiod  (%)
UKM-styrningsområde​  (%)​

Utbildningsområde  (%)
Yrkeshögskola  (%)

Studieförlopp under läsåret

Studieförlopp, läsår

Ändring i studerandestatus (avläggande av examen, fortsatta studier, avbrutna studier) under läsåret för studerande som avlägger en yrkeshögskoleexamen. Utöver ändring i status har man i rapporten specificerat antalet personer som bytt studieområde eller yrkeshögskola. Om en person har flera studierättigheter, prioriteras yrkeshögskolan eller utbildningsområdet under basåret.

Statistikår (person​er som bytt utbildningsområde)  (%)​​
Statistikår (personer som bytt yrkeshögskola)  (%)​
Utbildningsområde  (%​)
Yrkeshögskola  (​%)​​​

Studieförlopp vid yrkeshögskolor 5 år efter att studierna inletts

Analysrapporter

​Utvidgat datainnehåll för analyser.

Stu​​dieförlopp
Studieförlopp (prioritet 2)
Avlagda examina