Skip Navigation LinksYrkeshögskoleutbildning > Studieförlopp
Studieförlopp

Rapporterna om studieförloppet i yrkeshögskoleutbildningen kan användas för att granska hur studierna framskider och genomströmningshastigheten bland studerande som påbörjat yrkeshögskolestudier.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Genomströmning bland dem som inlett yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskolestuderande som avlagt en examen inom det ursprungliga examensslaget. I procentversionen andelen som avlagt en examen av samtliga som inlett studier.

Begynnelseläsår  (%)
UKM-styrningsområde   (%)
Utbildningsområde   (%)

Yrkeshögskolestuderandenas studieförlopp

Studieförlopp bland studerande som påbörjat yrkeshögskolestudier För rapporterna har förhandsfiltrering gjorts, och i vissa filtreringsmenyer är det möjligt att göra högst ett val i taget. På ingångssidan visas aspekten granskningsperiod bortsett från uppgifter 5 år efter att studierna påbörjats.

Begynnelseläsår  (%)
Granskningsperiod  (%)
UKM-styrningsområde   (%)
Utbildningsområde  (%)
Yrkeshögskola  (%)

Studieförlopp under läsåret

Studieförlopp, läsår

Ändring i studerandestatus (avläggande av examen, fortsatta studier, avbrutna studier) under läsåret för studerande som avlägger en yrkeshögskoleexamen. Utöver ändring i status har man i rapporten specificerat antalet personer som bytt studieområde eller yrkeshögskola. Om en person har flera studierättigheter, prioriteras yrkeshögskolan eller utbildningsområdet under basåret.

Statistikår (person er som bytt utbildningsområde)  (%)
Statistikår (personer som bytt yrkeshögskola)  (%)
Utbildningsområde  (%)
Yrkeshögskola  (%)

​​Studieförlopp vid yrkeshögskolor 5 år efter att studierna inletts

Analysrapporter

​Utvidgat datainnehåll för analyser.

Stu​​dieförlopp