Skip Navigation LinksYrkeshögskoleutbildning > Yrkeshögskoleutbildning som inte leder till en examen
Yrkeshögskoleutbildning som inte leder till en examen

Rapporterna om undervisning inom yrkeshögskoleutbildning som inte leder till en examen kan användas för att granska den öppna yrkeshögskoleundervisningen, specialiseringsstudier samt handledande utbildning för invandrare gällande bland annat deltagarna och de avlagda studiepoängen. Uppgifter finns för statistikåren 2010–2018.

Öppen yrkeshögskoleundervisning

Deltagare och studiepoäng

Statistikår

Deltagare enligt kön

Statistikår

Handledande utbildning för invandrare

Deltagare och studiepoäng

Statistikår

Deltagare enligt kön

Statistikår

​​​​​​Nettoantal studerande i den öppna yrkeshögskoleutbildningen