Skip Navigation LinksYrkeshögskoleutbildning > Studieprestationer
Studieprestationer

Rapporterna om studieprestationer inom yrkeshögskoleutbildning kan användas för att granska antalet studiepoäng och lärdomsprov som avlagts vid yrkeshögskolor, enligt statistikår, yrkeshögskola och utbildningsområde. Uppgifter finns sedan statistikåret 2009/10.

Studiepoäng som avlagts av examensstuderande vid yrkeshögskolor

Studiepoäng som avlagts av examensstuderande under statistikåret (1.1–31.12).

Statistikår
UKM-styrningsområde
Yrkeshögskola

Studiepoäng som avlagts av andra än examensstuderande

Studiepoäng som avlagts av andra än examensstuderande under statistikåret (1.1–31.12).

Statistikår
UKM-styrningsområde
Yrkeshögskola

Lärdomsprov som avlagts vid yrkeshögskolor

Antal lärdomsprov som godkänts vid yrkeshögskolorna samt andelen projektiserade lärdomsprov under statistikåret.

Statistikår
UKM-styrningsområde
Yrkeshögskola


Studiepoäng som avlagts av examensstuderande vid yrkeshögskolor


​Analysrapporter​

Utvidgat datainnehåll för analyser.​

Studiepoäng som avlagts vid yrkehögskolor​​