Skip Navigation LinksYrkeshögskoleutbildning > Placering efter avlagd examen
Placering efter avlagd examen

​​Rapporterna om placering efter avlagd yrkeshögskoleutbildning kan användas för att granska sysselsättning, regional placering och yrkesposition ett, tre eller fem år efter avlagd examen bland personer som avlagt en examen.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Placering bland dem som utexaminerats från yrkehögskolen

Sysselsättning

Huvudsaklig verksamhet bland dem som avlagt en examen under åren före statistikåret vid utgången av statistikåret. På ingångssidan visas uppgifterna för tidpunkten ett år efter att examen avlagts.

​​​Examensslag  (%)
Landskap där examen avlagts  (%)
Statistikår  (%)
​​
UKM-styrningsområde​  (%)
Utbildningsområde  (%)

Yrkeshögskola  (%)​

Sysselsättning enligt yrkesgrupp

Yrkesgrupp​ bland dem som avlagt en examen under åren före statistikåret vid utgången av statistikåret.

Examensslag​  (%)
Landskap där examen avlagts  (%)
Statistikår  (%)​
UKM-styrningsområde  (%)
Utbildningsområde​  (%)

Yrkeshögskola  (%)

Regional placering​​

Regional placering bland dem som avlagt en examen under åren före statistikåret vid utgången av statistikåret. På ingångssidan för rapporterna finns landskapet där examen avlagts på raderna och bosättningslandskapet i enlighet med statistikåret i kolumnerna.

Landskap där examen avlagts  (%)​

​​Yrkesposition – löntagare och företagare

Yrkesposition bland dem som avlagt en examen åren före statistikåret (löntagare/företagare) i fråga om sysselsatta och sysselsatta studerande i slutet av statistikåret.

Statistikår  (%)
UKM-styrningsområde  (%)​​​​
Utbildningsområde ​  (%)

Yrkeshögskola  (%)​

Sysselsättning bland dem som utexaminerats från en yrkeshögskola ett år efter att examen avlagts