Skip Navigation LinksYrkeshögskoleutbildning > Internationell verksamhet
Internationell verksamhet

I rapporterna över yrkeshögskolornas internationella verksamhet kan man granska antalet studerande och examina bland utländska studerande samt internationell mobilitet bland studerande och personal. Uppgifter finns från och med statistikåret 2001.

Internationell verksamhet granskas även i följande rapporter:

  • Sökande och antagna (sökandes modersmål och medborgarskap)
  • Studieprestationer (studieprestationer bland utbytesstuderande, tillgodoräknade studiepoäng som avlagts utomlands)
  • Studiernas förlopp (studerandes modersmål)
  • Placering efter avlagd examen (invandrare och sysselsättning enligt medborgarskap)
  • Personal (medborgarskap/utländsk personal)
  • Publikationer (internationell sampublikation)
  • Gemensamma för utbildningen  > Internationalitet (utländska studerande, andelen utländska studerande av alla studerande enligt medborgarskap, modersmål och födelseland)
  • Högskoleutbildning och FoU-verksamhet > Internationalitet (Internationalitet)

Yrkeshögskolornas utländska studerande​ och examina som avlagts av utländska yrkeshögskolestuderande​

Nya utländska studerande

Yrkeshögskolornas nya utländska studerande enligt situationen 20.9 under statistikåret.

Statistikår
UKM-styrningsområde
Utbildningens landskap
Utbildningsområde

Yrkeshögskola

Utländska studerande

Antal utländska studerande som skrivit in sig som frånvarande eller närvarande för en utbildning som leder till en examen enligt situationen 20.9 under statistikåret.

Statistikår
UKM-styrningsområde​
Utbildningens landskap
Utbildningsområde
Yrkeshögskola

Examina som avlagts av utländska studerande

Yrkeshögskoleexamina och högre yrkeshögskoleexamina som avlagts av utländska studerande under statistikåret.

Statistikår
UKM-styrningsområde​
Utbildningens landskap
Utbildningsområde
Yrkeshögskola

Internationell mobilitet

Mobilitet bland studerande och praktikanter

Antalet personer som deltagit i studerande- eller praktikantutbyte under statistikåret. Rapporterna innehåller uppgifter om studerande och praktikanter både från och till Finland, samt både under tre månader och över tre månader lång praktik. Från och med år 2016 är datainnehållet mera omfattande ifråga om utbildningsklassificeringarna, se mer information i rapportbeskrivningen.

Yrkeshögskola
Statistikår
UKM-styrningsområde​
Landskap

Mobilitet bland lärare och sakkunnig

Antalet dygn som lärare och sakkunniga deltagit i internationellt utbyte enligt statistikår. I rapporten ingår både utbytesverksamhet bland yrkeshögskolornas personal och besök av utländska högskolor i Finland.

Yrkeshögskola
Statistikår
UKM-styrningsområde​
Världsdel

​​​
         Yrkeshögskolornas nya utländska studerande