Skip Navigation LinksYrkeshögskoleutbildning > Internationalitet
Internationalitet

Yrkeshögskolornas rapporter om internationell mobilitet kan användas för att granska antalet utländska yrkehögskolestuderande och antalet examina bland dessa samt studerandenas och personalens internationella mobilitet. Uppgifter om studerande och examina finns från statistikåren 2001. Uppgifter om internationell mobilitet finns från statistikåren 2010.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Yrkeshögskolornas utländska studerande​ och examina som avlagts av utländska yrkeshögskolestuderande​

Nya utländska studerande

Yrkeshögskolornas nya utländska studerande enligt situationen 20.9 under statistikåret.

Statistikår
UKM-styrningsområde
Utbildningens landskap
Utbildningsområde

Yrkeshögskola

Utländska studerande

Antal utländska studerande som skrivit in sig som frånvarande eller närvarande för en utbildning som leder till en examen enligt situationen 20.9 under statistikåret.

Statistikår
UKM-styrningsområde​
Utbildningens landskap
Utbildningsområde
Yrkeshögskola

Examina som avlagts av utländska studerande

Yrkeshögskoleexamina och högre yrkeshögskoleexamina som avlagts av utländska studerande under statistikåret.

Statistikår
UKM-styrningsområde​
Utbildningens landskap
Utbildningsområde
Yrkeshögskola

Internationell mobilitet

Student- och praktikant internationella mobilitet

Antal som deltagit i studerande- eller praktikantutbyte som varat mindre än tre månader eller mer än tre månader under statistikåret. Rapporten inkluderar studerande och praktikanter som åkt från Finland och kommit till Finland.

Statistikår
UKM-styrningsområde​
Världsdel
Yrkeshögskola

Undervisnings- och forskningspersonalens internationella mobilitet

Omfattningen av undervisnings- och forskningspersonalens mobilitet i fråga om minst fem dagars besök. I rapporten visas både yrkeshögskolepersonalens besök till utlandet och antalet besök från utländska högskolor till Finland.

Statistikår
UKM-styrningsområde​
Världsdel
Yrkeshögskola

​​​
         Yrkeshögskolornas nya utländska studerande