Personal
Rapporterna om personalen inom yrkeshögskoleutbildningen kan användas för att granska antalet årsverken bland yrkeshögskolornas fast anställda personal. Uppgifter finns för statistikåren 2010–2018.

Yrkeshögskolornas personal

Statistikår
UKM-styrningsområde​
Vetenskapsområde
Yrkeshögskola

Deltidsanställda lärare

UKM-styrningsområde
Statistikår
Yrkeshögskola

Övrigt arbete som skaffats som köptjänster

Statistikår
Yrkeshögskola

​​​Antal årsverken bland yrkeshögskolornas personal