Skip Navigation LinksYrkeshögskoleutbildning > Sökande och godkända
Sökande och godkända

Rapporterna kan användas för att granska ansöknings- och antagningsuppgifterna för yrkeshögskoleutbildning från och med 2015.

Obs! En del av rapporterna har belagts med datasekretess. I så fall visas personantal 1-4 som "1-4", och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Sökande och personer som tagit emot en plats

Rapporterna innehåller uppgifter om sökandena i yrkeshögskolornas gemensamma ansökningar och separata ansökningar. Som förhandsfiltrering för granskningen har statistiken för den gemensamma ansökan valts. Uppgifterna för indikatorn Alla sökande har nettats så att en person kan förekomma endast en gång på varje rad.

Ansökningsmål
Ansökningsmålets utbildningsområde
Landskap för ansökningsmålet
Yrkeshögskola
Åldersgrupp

Yrkeshögskolornas rekryteringsområden

Sökande enligt sökandenas hemlandskap och landskapet för ansökningsmålet. På rapportens ingångssida finns landskapet för utbildningen på raderna och sökandens hemlandskap i kolumnerna. Som förhandsfiltrering för granskningen har statistiken för den gemensamma ansökan valts.

Sökandens hemlandskap  (%)

Försthandss​ökande till yrkeshögskolorna i den gemensamma ansökan på våren