Skip Navigation LinksUtbildningsförvaltningens statistiktjänst > Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskolorna har till uppgift att meddela sådan högskoleundervisning för yrkesinriktade expertuppgifter som baserar sig på arbetslivets och arbetslivsutvecklingens krav. 

Undervisningen skall grunda sig på forskning och konstnärliga och kulturella utgångspunkter. Yrkeshögskolornas uppgift är dessutom att bedriva yrkeshögskoleundervisning och forsknings- och utvecklingsarbete som betjänar den regionala utvecklingen, innovationsverksamhet samt konstnärlig verksamhet.

Inom yrkeshögskoleutbildningen kan en yrkeshögskoleexamen avläggas, varefter yrkeskompetensen efter minst tre års arbetserfarenhet kan fördjupas genom att avlägga en högre yrkeshögskoleexamen. Utöver högskoleexamina kan även yrkesinriktade specialiseringsstudier samt en yrkesinriktad lärarutbildning avläggas vid yrkeshögskolorna.

Samtliga yrkeshögskolor ordnar öppen yrkeshögskoleutbildning som tillhandahålls inom samtliga utbildningsområden. Studierna är öppna för alla som är intresserade av yrkeshögskolestudier oavsett ålder eller den utbildning som ligger till grund.

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde finns det totalt 22 yrkeshögskolor. Dessutom finns Högskolan på Åland samt Polisyrkeshögskolan som lyder under inrikesministeriet. Vipunens statistik innehåller endast uppgifter om högskolorna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Statistiken över yrkeshögskolorna grundar sig på uppgifter som UKM samlat in av yrkeshögskolorna och material som har producerats av Statistikcentralen.


Arcada - Nylands sven​sk​​a yrkeshögskola
Centria ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu
LAB-ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Novia​​​​​​