Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning ordnas i regel i gymnasier och skolor på grund- och gymnasiestadiet. Gymnasiestudier kan avläggas enligt lärokursen för unga eller vuxna och de studerande avlägger vanligtvis studentexamen i slutet av studierna. Utöver gymnasieutbildning erbjuds också utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och som riktar sig till unga eller vuxna med invandrarbakgrund och som har ett främmande språk som modersmål.

I augusti 2022 inleds en ny utbildning som handleder för examensutbildning (Hux). I Hux-utbildningen kombineras påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Statistiken över gymnasieutbildningen innehåller bland annat uppgifter om ansökan till utbildning, antalet studerande och studieförloppet. Ämnesområdena kan väljas utifrån rubrikerna som finns till vänster på sidan.

Statistiken baserar sig på uppgifter och register som Statistikcentralen har sammanställt och på informationsresursen Koski som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och dit utbildningsanordnarna för in uppgifter. Statistiken över ansökan till utbildning har sammanställts utifrån Antagningsregistret som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen i tjänsten Studieinfo. Uppgifter om vitsord i studentexamen fås från Studentexamensregistret. 

Uppgifter som Statistikcentralen har samlat in finns tillgängliga från år 2000. Uppgifter om ansökan till utbildning som samlats i Studieinfo finns tillgängliga från år 2014 och uppgifter som sparats i informationsresursen Koski finns tillgängliga från år 2018. På basis av uppgifterna som har förts in i Koski publiceras även rapporter som uppdateras en gång per månad. Utifrån uppgifterna i Antagningsregistret publiceras rapporter som uppdateras varje dag.