Skip Navigation LinksGymnasieutbildning > Språk- och andra ämnesval
Språk- och andra ämnesval

Rapporterna om språk- och andra ämnesval inom gymnasieutbildningen kan användas för att granska språk- och andra ämnesval bland studerande som avlagt hela gymnasiets lärokur​s. På rapportens ingångssida kan man välja mellan regionaspekt (landskap) och organisationsaspekt (utbildningsanordnare). Uppgifter står till förfogande för statistikåren 2010–2017 (obs! från och med statistikår 2011 insamlas uppgifterna endast vartannat år).

Språkval bland dem som avlagt hela gymnasiets lärokurs

Antal elever som i slutet av vårterminen avlagt gymnasiets lärokurs enligt val av A-språk, B-språk och val av språk som omfattar färre än sex studieveckor. Antal främmande språk som studerats av elever som befriats från studier i det andra inhemska språket och som avlagt gymnasiets lärokurs.

Val av A-språk

Landskap
Utbildningsanordnare

Val av obligatoriskt B1-språk

Landskap
Utbildningsanordnare

Val av frivilligt B2-språk

Landskap
Utbildningsanordnare

Val av frivilligt B3-språk

Landskap
Utbildningsanordnare

Val av frivilligt språk som omfattar färre än sex kurser

Landskap
Utbildningsanordnare

Antal främmande språk som studerats

Landskap
Utbildningsanordnare

Elever som befriats från studier i det andra inhemska språket

Landskap
Utbildningsanordnare

Övriga ämnesval bland elever som avlagt gymnasiets lärokurs

Antal elever som i slutet av vårterminen avlagt gymnasiets lärokurs enligt val av matematik, finska eller svenska som andra språk, livsåskådningsämnen, IT, fördjupade studier och tillämpade studier.

Elever som studerat lång och kort matematik

Landskap
Utbildningsanordnare

Elever som studerat finska eller svenska som andra språk

Landskap
Utbildningsanordnare

Elever som studerat livsåskådningsämnen

Landskap
Utbildningsanordnare

Elever som studerat IT

Landskap
Utbildningsanordnare

Elever som studerat fördjupade studier

Landskap
Utbildningsanordnare

Elever som studerat tillämpade studier

Landskap
Utbildningsanordnare

 A-språkval bland elever som avlagt gymnasiets lärokurs (statistikår: 2017)​


Analysrapport

Utvidgat datainnehåll för analyser.

Ämnesval bland elever som avlagt gymnasiets lärokurs