Skip Navigation LinksGymnasieutbildning > Grundutbildning
Grundutbildning

Rapporterna om grundutbildningen inom gymnasieutbildningen kan användas för att granska nya studerandes tidigare utbildning.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Högsta tidigare utbildning bland nya studerande inom gymnasieutbildning

Personer som påbörjat gymnasieutbildning enligt högsta tidigare utbildning.

Tid som förflutit sedan den senaste examen  (%)
Tidsserie
  (%)
Utbildningens landskap  (%)
Ungdoms-/vuxen- utbildning  (%)
Åldersgrupp  (%)

Högsta tidigare utbildning bland personer som påbörjat gymnasieutbildning