Skip Navigation LinksGymnasieutbildning > Tidtabeller för uppdatering av uppgifter

Tidtabeller för uppdatering av uppgifter

Januari

Internationell verksamhet

Mars

Språk- och andra ämnesval
Antalet som studerat och avlagt examen inom gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning
Grundutbildning

Maj

Placering av dem som avlagt studentexamen

Juli

Nya studerande i gymnasieutbildning
Studerande i gymnasieutbildning
Utbildningsanordnare och läroanstalter

Oktober

De som avlagt studentexamen
De som placerat sig i utbildning
Studieförlopp och avläggande av examen

December

Regional ansökning till gymnasieutbildning