Skip Navigation LinksGymnasieutbildning > Placering efter avlagd studentexamen
Placering efter avlagd studentexamen

Rapporterna om placering efter avlagd studentexamen kan användas för att granska sysselsättning, placering i fortsatta studier och annan verksamhet ett, tre eller fem år efter avlagd examen bland personer som avlagt en examen.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Sysselsättning och placering i fortsatta studier bland dem som avlagt studentexamen

Huvudsaklig verksamhet bland dem som avlagt en examen under åren före statistikåret vid utgången av statistikåret. På ingångssidan visas uppgifterna för tidpunkten ett år efter att examen avlagts.

Examensslag  (%)
Landskap där examen avlagts  (%)
Statistikår  (%)
Utbildningsanordnare  (%)

​​​Sysselsättning och placering i fortsatta studier ett år efter avlagd studentexamen