Skip Navigation LinksGymnasieutbildning > Placering i utbildning
Placering i utbildning

Rapporterna om placering i utbildning kan användas för att granska placeringen i fortsatta studier bland dem som avlagt studentexamen. På rapporterna om omedelbar placering fås uppgifter fr.o.m. examina som avlagts år 2009. I långtidsrapporterna finns uppgifter fr.o.m. examina som avlagts år 2004.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Omedelbar placering i fortsatta studier (granskningsperioder 0–1,0 år)

Placering i fortsatta studier

Omedelbar placering i fortsatta studier bland personer som avlagt studentexamen. På rapportens ingångssida visas de som utexaminerats på våren.

Landskap där examen avlagts  (%)
Utbildningsanordnare  (%)
År då examen avlagts  (%)

Placering i fortsatta studier enligt utbildningsnivå

Omedelbar placering i fortsatta studier enligt utbildningsnivå bland personer som avlagt studentexamen. På rapportens ingångssida granskas placeringen i utbildning som leder till en examen. På ingångssidan visas de som utexaminerats på våren.

Landskap där examen avlagts  (%)
Utbildningsanordnare  (%)
År då examen avlagts  (%)

Regional placering

Omedelbar placering i fortsatta studier enligt utbildningens region bland dem som avlagt studentexamen. På rapportens ingångssida visas landskapet där examen avlagts på raderna och landskapet där de fortsatta studierna avläggs i kolumnerna. På ingångssidan visas de som utexaminerats på våren.

Landskap där examen avlagts  (%)

Placering i fortsatta studier (granskningsperioder 0–5,0 år)

Placering i fortsatta studier

Placering i fortsatta studier bland personer som avlagt studentexamen. På rapportens ingångssida visas de som utexaminerats på våren.

Landskap där examen avlagts  (%)
Utbildningsanordnare  (%)
År då examen avlagts  (%)

Placering i fortsatta studier enligt utbildningsnivå

Placering i fortsatta studier enligt utbildningsnivå bland personer som avlagt studentexamen. På ingångssidan granskas placering för utbildning som leder till en examen. På rapportens ingångssidan visas de som utexaminerats på våren.

Landskap där examen avlagts  (%)
Utbildningsanordnare  (%)
År då examen avlagts  (%)

Regional placering

Placering i fortsatta studier enligt utbildningens region bland dem som avlagt studentexamen. På rapportens ingångssida finns landskapet där examen avlagts på raderna och landskapet där den fortsatta studierna avläggs i kolumnerna. På ingångssidan visas de som utexaminerats på våren.

Landskap där examen avlagts  (%)

Omedelbar placering i fortsatta studier bland personer som avlagt studentexamen