Skip Navigation LinksGymnasieutbildning > Studerande och personer som avlagt studentexamen
Studerande och personer som avlagt studentexamen

Obs! En del av rapporterna har belagts med datasekretess. I så fall visas personantal 1-4 som "1-4", och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

​Nya studerande och studerande i gymnasieutbildning, personer som avlagt studentexamen – Uppdaterande rapporter

Rapporterna innehåller information om studenter i gymnasietutbildningen som uppdateras varje månad mellan den andra och femte dagen i månaden. Uppgifterna uppdateras i informationsresursen Koski, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och för vilken utbildningsanordnarna producerar information. Utbildningsanordnarna kan också uppdatera uppgifter för tidigare år.

Antalet studerande inom gymnasieutbildningen
Antalet studerande inom gymnasieutbildningen per statistikdag
Antalet studerande inom gymnasieutbildningen per nationalitet

Antalet studerande inom gymnasieutbildningen - netto

Nya studerande och studerande i gymnasieutbildning, personer som avlagt studentexamen – Årliga statistikrapporter

Med rapporterna Studerande inom gymnasieutbildningen och personer som avlagt studentexamen kan man granska antalet nya studerande, studerande och personer som avlagt examen. Uppgifterna i rapporterna uppdateras årligen och grundar sig på material som Statistikcentralen lämnat in och som beskriver läget den 20 september. Statistikcentralens material genomgår de kvalitetsgranskningar som Finlands officiella statistik (FOS) förutsätter.

Nya studerande

Personer som inlett gymnasieutbildning enligt situationen 20.9 under statistikåret.
Landskap
Utbildningsanordnare
Ålder

Studerande

Samtliga studerande i gymnasieutbildning enligt situationen 20.9 under statistikåret.
Landskap
Utbild​ningsanordnare​
Ålder​

Personer som avlagt studentexamen

Antal som avlagt studentexamen under statistikåret (1.1 – 31.12.).
Landskap
Utbildningsanordnare

Nya studerande, studerande och personer som avlagt studentexamen

Läroanstaltstyp​
Statistikår

Medelbetyg i läsämnen i utbildning på grundskolenivå för personer som börjat gymnasiet

Uppgifter om medelbetyg i läsämnen för personer som genom gemensam ansökan påbörjat en utbildning i enlighet med läroplanen för unga på gymnasiet.

Läröanstalt

Regional rörlighet

Nya elever inom gymnasieutbildningen enligt situationen 20.9 under statistikåret. Den första delen av rapportnamnet hänför sig till uppgiften som finns på raden och den senare delen till uppgiften om eleven i kolumnen.

Utbildningsanordnare och bostadskommun året innan samma eller inte  (%)

Personer som avlagt både en grundläggande yrkesexamen och studentexamen

Personer som avlagt både en grundläggande yrkesexamen och studentexamen samma år eller under två konsekutiva år. Uppgifter står till förfogande från och med 2010.

Landskap för utbildningen
Utbildningsområde

Lataa tietoja

​Analyysiraportin tiedot datamatriisimuodossa.​

XLS

Personer som avlagt studentexamen