Skip Navigation LinksGymnasieutbildning > Ansökan och antagning
Ansökan och antagning

Rapporterna kan användas för att granska ansöknings- och antagningsuppgifter för den gemensamma ansökan för utbildning efter den grundläggande utbildningen.

Obs! En del av rapporterna har belagts med datasekretess. I så fall visas personantal 1-4 som "1-4", och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen – Uppdaterande rapport

En kontinuerligt uppdaterande rapport uppdateras alltid med föregående dags uppgifter. För t.ex. gemensam ansökan uppdateras antalet sökande från början av respektive ansökan i statistiken för sökande. Då ansökningstiden avslutats kan det slutliga antalet sökande ändras något i takt med att handläggningen av ansökningar fortskrider. För gemensam ansökan uppdateras också uppgifter om antagna, de som tagit emot en plats och de som börjat i takt med att antagningen av studerande fortskrider i skolorna.

Personer som ansökt till, antagits till och tagit emot plats i utbildningar efter grundläggande utbildning

Ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen – Årliga statistikrapporter

Sökande, antagna och personer som tagit emot en plats i den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen

Rapporterna innehåller uppgifter om sökande i vårens och höstens gemensamma ansökan. Nybörjarplatserna inom kontinuerlig ansökan visas i rapporterna om utbildningsanordnaren har sparat uppgifter i Studieinfo. Ansökningarna och antagningarna syns i rapporten om utbildningsanordnaren har ordnat sin ansökan via Studieinfo och uppdaterat uppgifterna om antagningen i antagningsregistret. Från och med 2018 har höstens gemensamma ansökan inte ordnats. Uppgifterna för "Alla sökande" har nettats så att en person kan förekomma endast en gång på varje rad. Samma person kan förekomma flera gånger på olika rader.

Rapporten "Sökande som avslutar den grundläggande utbildningen" innehåller endast uppgifter om de sökande som avslutat den grundläggande utbildningen och vars uppgifter anordnarna av den grundläggande utbildningen har överfört till Studieinfo innan den gemensamma ansökan inleds. Därtill innehåller rapporten de som har avslutat sin grundläggande utbildning och vars uppgifter inte har överförts på förhand, men som har deltagit i den gemensamma ansökan. Uppgifterna omfattar således inte hela åldersklassen som har avslutat sin grundläggande utbildning. Antalet sökandena inkluderar dessutom de sökande som fått villkor ansökningsvåren och de som stannat på klassen och som sökt till utbildning efter den grundläggande utbildningen.

Ansökningsmål
Ansökningsmålets utbildningsanordnare
Landskap för ansökningsmålet
Utbildningsområde

Sökande som avslutar den grundläggande utbildningen (enligt grundutbildningens landskap) 

Poänggränser till yrkesutbildning och gymnasieutbildning i gemensam ansökan

Ansökningsmål​

Sökande, antagna och personer som tagit emot en plats i den förberedande utbildningen efter den grundläggande utbildningen

Rapporterna innehåller uppgifter om sökande till den förberedande utbildningen efter den grundläggande utbildningen. Uppgifterna för "Alla sökande" har nettats så att en person kan förekomma endast en gång på varje rad. Samma person kan förekomma flera gånger på olika rader. Från och med år 2022 har ansökningarna förenats till en gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen vilket betyder att de sammanfattande rapporterna inte uppdateras efter 2021.

Ansökningsmål
Ansökningsmålets utbildningsanordnare
Landskap för ansökningsmålet

Samlade uppgifter för ansökningarna till andra stadiet på våren

I rapporterna har man samlat information om den gemensamma ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning, ansökan till förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen samt ansökan till yrkesutbildning som ordnas med specialundervisning (inklusive tilläggsansökningarna till dessa). Från och med år 2022 har ansökningarna förenats till en gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen vilket betyder att de sammanfattande rapporterna inte uppdateras efter 2021.

Sökande enligt hemlandskap
Överlappande ansökan

Nybörjarplatser och förstahandssökande i den gemensamma ansökan till andra stadiet