Skip Navigation LinksYrkesutbildning > Nät av utbildningsanordnare och läroanstalter
Nät av utbildningsanordnare och läroanstalter

Rapporterna innehåller uppgifter om läroanstalter som ger yrkesutbildning. Rapporterna omfattar läroanstalter som har studerande. Uppgifterna har rapporterats enligt situationen 20.9 under statistikåret. Läroanstaltens placering i storleksklassificeringen grundar sig på det totala antalet studerande vid läroanstalten, användarens val påverkar inte detta.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Nät av utbildningsanordnare och läroanstalter – Uppdaterande rapport

Rapporterna innehåller information som uppdateras en gång i månaden om antalet nya studerande, studerande och utexaminerade i yrkesutbildning. Uppgifterna uppdateras i datalagret Koski, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och till vilket utbildningsarrangörerna producerar information. Utbildningsarrangörerna kan också uppdatera uppgifter för tidigare år.

Nät av utbildningsanordnare och läroanstalter – Årliga statistikrapporter

Läroanstalter för yrkesutbildning​​​

Antal studerande
Landskap
Tidsserie
Utbildningsanordnare
Utbildningsområde
​​​​​​

Läroanstalter för yrkesutbildning