Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Tutkintoon johtamaton koulutus (sis. vapaa sivistystyö)
Tutkintoon johtamaton koulutus (sis. vapaa sivistystyö)

Tutkintoon johtamattoman koulutuksen raporteilla voi tarkastella tarjottujen koulutusten, opetustuntien sekä osallistujien lukumääriä. Koulutukset on ryhmitelty koulutustyyppeihin ja niiden pääasiallisen sisällön tai tavoitteen luokittamiseen on käytetty opetushallinnon koulutusalaluokituksen aikuiskoulutussovellusta.

1.8.2022 alkaneen TUVA-koulutuksen tiedot löytyvät toistaiseksi vain Päivittyvät raportit -otsikon alaisilta raporteilta.

TUVA-koulutus - Päivittyvät raportit

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkoi 1.8.2022. TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa, ja jotka syystä tai toisesta tarvitsevat valmentavaa koulutusta.

Raportit sisältävät kuukausittain päivittyvää tietoa TUVA-opiskelijoiden määristä. Tiedot päivitetään kuukauden 5. päivään mennessä edellisen kuukauden tiedolla. Tietolähde on Opetushallituksen ylläpitämä KOSKI-tietovaranto, jonne koulutuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Koulutuksen järjestäjät voivat päivittää tietoja myös aikaisempien vuosien osalta. HUOM! Myös tilanne 20.9. -raportilla tiedot päivittyvät kuukausittain, vaikka tietoja ei tarkastella kuukausi -tasolla.

Koulutusten lukumäärät ja koulutuksiin osallistuneet

Koulutusten lukumäärät ja koulutuksiin osallistuneet tilastovuosittain. Koulutuksella tarkoitetaan yhtä itsenäistä kurssia, koulutusta, useamman kurssijakson muodostamaa koulutusohjelmaa tai kansanopiston opintolinjaa. Osallistuneiden lukumäärällä tarkoitetaan ns. brutto-opiskelijoita, jolloin sama henkilö on voinut osallistua yhdelle tai useammalle kurssille.

​​​​​Oppilaitostyyppi

Opetustunnit

Tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa annetut opetustunnit tilastovuosittain.

Koulutusala
Koulutustyyppi

Vapaana sivistystyönä järjestetyt koulutukset ja koulutukseen osallistuneet

Vapaan sivistystyön koulutukset ja koulutukseen osallistuneet tilastovuosittain. Raportille on rajattu mukaan pelkästään vapaana sivistystyönä järjestetyn koulutuksen osuus tutkintoon johtamattoman koulutuksen kokonaisuudesta.

Oppilaitostyyppi


Graafi: Tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa annetut opetustunnit

​​​​​​Tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa annetut opetustunnit​

Analyysiraportti

​Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.

​​​Opetustunnit​​​​​