Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Opiskelijat ja tutkinnot
Opiskelijat ja tutkinnot

​​Koulutuksen yhteisillä opiskelija- ja tutkintoraporteilla voi tarkastella kaikkien koulutussektoreiden opiskelijoiden ja suoritettujen tutkintojen määriä ja jakaumia.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Kaikkien koulutussektoreiden aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot

​Esi- ja perusasteen, toisen asteen ja korkeakoulutuksen aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot. Raportilla on mukana vain opetushallinnon alainen koulutus.

Koulutusala
Koulutussektori
Tilastovuosi

Graafi: Kaikkien koulutussektoreiden tutkinnot
​​​​​Kaikkien koulutussektoreiden tutkinnot