Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Pohjakoulutus
Pohjakoulutus

Koulutuksen yhteisillä pohjakoulutusraporteilla voi tarkastella toisen asteen ja korkeakoulutuksen aloittaneiden ja opiskelijoiden aikaisempaa koulutusta.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen aloittaneiden ja opiskelijoiden pohjakoulutus

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen aloittaneiden ja opiskelijoiden pohjakoulutus. Oletusrajauksena tarkasteluun on valittu vain opetushallinnon alainen koulutus. Huom! Raportti sisältää tiedot vain tuoreimmasta korkeimmasta aikaisemmasta tutkinnosta.

Aikaisempi korkein tutkinto  (%)
Yleissivistävä koulutus  (%)
Ammatillinen peruskoulutus  (%)
Ammatillinen peruskoulutus näyttötutkintona  (%)
Ammatillinen peruskoulutus oppisopimuskoulutuksena  (%)
Ammatillinen lisäkoulutus  (%)
Ammatillinen lisäkoulutus oppisopimuskoulutuksena  (%)
Alemman korkeakouluasteen koulutus  (%)
Ylemmän korkeakouluasteen koulutus tai tutkijakoulutus  (%)​​

Korkeakoulujen uusien opiskelijoiden ja opiskelijoiden pohjakoulutus

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen uusien opiskelijoiden ja opiskelijoiden pohjakoulutus. Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan ensimmäistä kertaa kyseiseen oppilaitokseen läsnä- tai poissaolevaksi kirjautuneita opiskelijoita. Tiedot on raportoitu tilastovuoden 20.9. mukaan. Huom! Raportti sisältää tiedot vain tuoreimmasta korkeimmasta aikaisemmasta tutkinnosta.

Aikaisempi korkein tutkinto  (%)
Ylioppilastutkinto  (%)
Ammatillinen tutkinto  (%)
Amk-tutkinto  (%)
Ylempi amk-tutkinto  (%)
Alempi korkeakoulututkinto  (%)
Ylempi korkeakoulututkinto  (%)​​

Graafi: Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen aloittaneiden pohjakoulutus

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen aloittaneiden pohjakoulutus