Skip Navigation LinksOpetushallinnon tilastopalvelu > Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus

Ammatillista koulutusta järjestetään pääosin ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Lisäksi oppilaitoksissa järjestetään ammatilliseen koulutukseen valmentavaa sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta ja muuta ammatillista koulutusta (osaamista syventävää tai täydentävää tai tehtävään valmistavaa).

Elokuussa 2022 alkaa uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA). TUVA-koulutuksessa yhdistyvät perusopetuksen lisäopetus, lukioon valmistava koulutus (LUVA) ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (VALMA).

Ammatillisen koulutuksen tilastot sisältävät tietoa ammatillisen koulutuksen hakijoista ja hyväksytyistä, uusista opiskelijoista, opiskelijoista sekä tutkinnon suorittaneista. Lisäksi tietoja on mm. opintojen kulusta ja keskeyttämisestä, tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta, opiskelijapalautteesta sekä rahoituksesta. Aihealueet ovat valittavissa näytön vasemmassa laidassa.

Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen ja Opetushallituksen rekistereihin ja tiedonkeruisiin. Tietolähteinä mm. Opetushallituksen Opintopolku-palvelu, KOSKI-tietovaranto sekä Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu.

Tilastokeskuksen keräämiä vuosikohtaisia tietoja on tarjolla vuodesta 2000 alkaen. Tiedot koskevat tutkintokoulutusta. Opintopolku-palvelun hakutietoja on vuodesta 2014. KOSKI-tietovarannon ja Arvo-palvelun tietoja on vuodesta 2018 alkaen. Niistä julkaistaan myös päivittäin tai kuukausittain päivittyviä raportteja. KOSKI-tietovarannon tietoja on tutkintokoulutuksen lisäksi myös valmentavasta koulutuksesta sekä muusta ammatillisesta koulutuksesta.