Skip Navigation LinksOpetushallinnon tilastopalvelu > Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta, joka tähtää ammatillisiin asiantuntijatehtäviin.

Opetuksen tulee perustua tutkimukseen, sekä taiteellisiin j​a sivistyksellisiin lähtökohtiin. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta ja alueellista kehitystä palvelevaa tutkimus-, ja kehittämistyötä, innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.

Ammattikorkeakoulutuksessa voi suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon, jonka jälkeen vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen ammatillista osaamistaan voi syventää suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Korkeakoulututkintojen lisäksi ammattikorkeakouluissa on mahdollista suorittaa ammatilliset erikoistumisopinnot sekä ammatillinen opettajankoulutus.

Kaikki ammattikorkeakoulut järjestävät avointa ammattikorkeakouluopetusta ja sitä tarjotaan kaikilla koulutusaloilla. Opinnot ovat avoimia kaikille ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

Ammattikorkeakouluja koskevat tilastot perustuvat OKM:n ammattikorkeakouluilta ​keräämiin tietoihin sekä Tilastokeskuksen tuottamiin aineistoihin.​

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla on yhteensä 22 ammattikorkeakoulua. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Högskolan på Åland ja sisäasiainministeriön alaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulu. Vipusen tilastot sisältävät vain opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan korkeakoulujen tiedot.​

 

Arcada - Nylands sven​sk​​a yrkeshögskola
Centria-ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu
LAB-ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Novia​​​​​​